คมชัดลึกออนไลน์ 6 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
กีฬา

นายสนาม-อดีตนายสนามมวยลุมพินีร่วมเปิดอาคารกรมสวัสดิการทหารบก

13 กันยายน 2562 - 16:05 น.
พลตชวเมธ จุ้ยเจริญ,เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก อดีตนายสนามมวยลุมพินี
กีฬา

Shares :
เปิดอ่าน 154 ครั้ง

นายสนาม-อดีตนายสนามมวยลุมพินี ร่วมงานเปิดอาคารกรมสวัสดิการทหารบกแห่งใหม่และวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกปีที่71


     เมื่อวันที่ 13 ก.ย.ที่กรมสวัสดิการทหารบก ถ.เทอดดำริ พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารกรมสวัสดิการทหารบกแห่งใหม่ และวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกครบรอบปีที่ 71 โดยมี พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก อดีตนายสนามมวยลุมพินี กล่าวรายงาน

    ซึ่งในงานเริ่มจาก พิธีทางสงฆ์เวลา 07.20 น.และพิธีเปิดอาคารแห่งใหม่เวลา 08.00 น. โดยมีแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะอดีตนายสนามมวยลุมพินี ไม่ว่าจะเป็น พล.อ.ธีระ ไกรพานนท์, พล.ท.อนันต์ศักดิ์ ลักษณลม้าย, พล.ท.เฉลิมเกียรติ โพธิ์ทองนาค, พล.ท.ศุภณัฐ แก้วหิรัญ และ พล.อ.เดชอุดม นิชรัตน์ นายสนามมวยลุมพินีคนปัจจุบัน


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

     ด้าน พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก กล่าวว่า กิจการด้านสวัสดิการในความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการทหารบก ในทุกๆ กิจการ ได้มีการพัฒนากิจการงานด้านสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวไปสู่งานสวัสดิการ 4.0 ซึ่งนอกเหนือจากการปรับปรุงการบริการแบบ One – Stop – Service แล้วยังได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน อาทิ การใช้โปรแกรมคำนวณเงินผ่อน อทบ.ทุกประเภทบนเว็บไซต์ของกิจการออมทรัพย์ สก.ทบ. หรือระบบตรวจสอบสถานภาพสมาชิก และข้อมูลการชำระเงินสงเคราะห์ โดยผู้ใช้สามารถใช้บริการดังกล่าวได้บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์  เป็นต้น

     "งานด้านสวัสดิการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกำลังพลของกองทัพบก ตั้งแต่เข้ารับราชการในกองทัพบกจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ หรือวาระสุดท้ายของชีวิต กรมสวัสดิการทหารบก มุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของกำลังพล เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจ ซึ่งนับเป็นอำนาจกำลังรบที่ไม่มีตัวตนอันสำคัญยิ่ง ด้วยคติพจน์ “พัฒนาตน พัฒนางาน ใส่ใจกำลังพลทุกระดับ” นอกจากนี้กรมสวัสดิการทหารบก ยังคงพัฒนางานด้านสวัสดิการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ให้มีความเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นต่อไป เพื่อประโยชน์ของกำลังพลกองทัพบก  สมดังคำขวัญ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”"

      สำหรับ กรมสวัสดิการทหารบก นั้น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ก.ย.2491 จากอดีตถึงปัจจุบัน    กรมสวัสดิการทหารบก มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานด้านสวัสดิการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันกรมสวัสดิการทหารบก เป็นหน่วยฝ่ายกิจการพิเศษ จัดตามอัตราเฉพาะกิจหมายเลข 2500 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรง ดังนี้

1.กองแผนและโครงการ    
2.กองการออมทรัพย์ 
3.กองการฌาปนกิจ 
4.กองการกีฬา 
5.กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง    
6.กองการสงเคราะห์ 
7.กองกิจการสโมสร 
8.กองธุรการ
9.แผนกการเงิน    

      ปัจจุบัน กรมสวัสดิการทหารบก มีที่ตั้งหน่วยอยู่ ณ บริเวณถนนเทอดดำริ กรุงเทพฯมี พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก5 อันดับข่าวฮิต
Recommended