royal coronation
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
กีฬา

ผช.รมต.ท่องเที่ยวฯ เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทกีฬา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 - 16:27 น.
นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร
Shares :
เปิดอ่าน 4,447 ครั้ง

ผช.รมต.ท่องเที่ยวฯ เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทกีฬา

         9 กรกฎาคม 2562 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตาม ขับเคลื่อนและรายงานผลการปฏิรูปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านศักยภาพการกีฬา ตามรัฐธรรมนูญ ม.270 โดยมีเป้าหมายเช่น ให้คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ภายในปี 2565  รวมถึงให้ นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติโดยรวม ไม่ ต่ำกว่า อันดับ 7 ในเอเชีย โดยจะมุ่งพัฒนาบุคลากรทุกด้าน รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นด้วย

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ