สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมนำคณะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาที่ดิน จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(FIFA)  ลงสำรวจที่ดิน ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ มวกเหล็ก เลขที่ 329 หมู่ 4  ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบให้จำนวน 150 ไร่เพื่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ แห่งใหม่

การ์เลส โรมาโกซา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคทีมชาติไทย, พาทิศ ศุภะพงษ์รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศสมาคมฯ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาที่ดิน จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ได้แก่ มร. เบนจามิน วีนบริงค์ ที่ปรึกษาด้าน infrastructure และ คณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จะลงสำรวจพื้นที่ในวันที่ 24 มิถุนายน เวลา13.00 น. 

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาที่ดินจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ต้องการรวบรวมข้อมูลและดูสถานที่จริงทั้งหมดอีกครั้ง  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแห่งนี้  และทำให้ง่ายต่อการวางแผนและจัดวางรูปแบบของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะเริ่มก่อสร้าง อาทิ การวางตำแหน่งของอาคาร รวมทั้งสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน จำนวน 6-8 สนาม   

 พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า "การเดินทางมาของ เบนจามิน วีนบริงค์ ที่ปรึกษาด้าน infrastructure นั้น นอกจากจะเป็นการแสดงความพร้อมของประเทศไทยในเรื่องของที่ดินที่จะใช้สำหรับก่อสร้างตามข้อกำหนดของฟีฟ่ายังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับฟีฟ่าในการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนชาติสมาชิกตามโครงการ FIFA Forword 2.0 เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาทิ ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ หรือสาธารณูปโภคด้านฟุตบอลต่างๆ ไม่ว่าจะบนที่ดินของรัฐ หรือเอกชนโดยมีระยะเวลาการครอบครองตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป"

"ต้องขอบคุณท่าน ผู้ว่าฯกกท. ดร.ก้องศักด ยอดมณี อีกครั้งในการมอบที่ดินจำนวน 150 ไร่เพื่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่ง นี้เพราะหากไม่มีที่ดินเราก็จะเสียโอกาสไม่สามารถยื่นโครงการต่อฟีฟ่า เพื่อนำงบประมาณมาสร้างได้ ศูนย์ฝึกแห่งนี้แม้จะไม่ได้เห็นในเร็ว ๆนี้แต่ก็นับเป็นการเริ่มวางโครงสร้างพื้นฐานไว้เพื่ออนาคตของวงการฟุตบอลไทยต่อไป" นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าว 

อนึ่ง โครงการสร้างศูนย์ฟุตบอลแห่งชาติ เป็นหนึ่งโครงการตามแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติระยะยาว 20 ปี ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ตามนโยบายของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ ที่สามารถใช้งานได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเก็บตัวของทีมชาติไทยที่มีหลายชุด ทั้งชายและหญิง อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมฟุตบอลรากหญ้า (grassroots) ซึ่งเป็นรากฐานของการผลิตนักกีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชนได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย