เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือโรงเรียนมวยไทยนานาชาติ  และ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย   มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงราชบุรี  ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กทม.

นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

      ทั้งนี้เพื่อใช้องค์ความรู้ทั้งศิลปะมวยไทยและ วิทยาศาสตร์การกีฬา ผนวกกับมาตรฐานสากลของการออกกำลังกายของ ACE ( American Council on Exercise ) ของสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย IWF Health,Wellness Fitness Expo ให้เกิดการยกมาตรฐานการจัดการเต็มที่

    อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ต่อยอดมวยไทย ทั้งในมิติ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม การศึกษา กีฬาและนันทนาการ ให้ก้าวไกล สู่ระดับสากลอย่างถูกต้องและยั่งยืน  โดยเตรียมเปิดสอนปลายปีนี้ เวลานี้มีต่างชาติจองคิวเรียนแล้วถึง 100,000 คน ซึ่งจะช่วยทำให้เกิด Sport Tourism Destinations  และ Sport Hub รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มของกีฬาไทยต่อไปด้วย