ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 (Run for the King) โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการกกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬาเข้าร่วม ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่12 พฤษภาคม

การจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน2562 (Run for the King) ในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งที่มีต่อประชาชนชาวไทย 

การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรหลักผู้นำทางด้านการกีฬาของประเทศจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน2562 (Run for the King) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทยและเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายและสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน

การจัดกิจกรรมฯในครั้งนี้มีระยะทางของการวิ่งแบ่งเป็น 2 ระยะคือระยะ7 กิโลเมตรและระยะ 10 กิโลเมตรโดยมีประชาชนทั่วไป ทั้งเยาวชน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เดินทางมาเป็นครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมฯราว3,000 คน