จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการแข่งขันวิ่ง "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2019" (Khon Kaen International Marathon 2019) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บนเส้นทางวิ่งมาตรฐานระดับโลก ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรมาราธอน นานาชาติ (AIMS)  ในวันที่ 27 ม.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ นับเป็นงานวิ่งที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องถึง 16 ปี พร้อมกับยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้สูงขึ้นทุกปี เพื่อเป้าหมายในการเป็นงานวิ่งอาเซียน มาราธอน เมเจอร์ส (Asean Marathon Majors) หรือศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีและช่วยส่งเสริมให้เยาวชนให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นนิสัย ช่วยให้ตระหนักรู้ ถึงภัยยาเสพติด เป็นกำลังและร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการแข่งขัน และพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ อีกด้วย

"สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสสส. ที่มุ่งหวังให้ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยมีสุขภาวะที่ดี ผ่านการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย และกีฬา เพื่อรณรงค์สร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักในการมีกิจกรรมทางกายออกกำลังกายในวิถีชีวิต เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งที่นำไปสู่ภาวะการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งนอกจากจะจัดให้เกิดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการวิ่งออกกำลังกายอย่างถูกต้องผ่านครูซึ่งเป็นแกนนำในชุมชนจัดกิจกรรมขึ้นในโรงเรียน 60 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้กิจกรรมวิ่งในครั้งนี้มีนักวิ่งสนใจเข้าร่วมกว่า12,000 คน” นพ.ไพโรจน์กล่าว

สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ มาราธอน 42.195 กม. (2,000 คน) ผู้เข้าเส้นชัยอันดับแรกทั้งชายและหญิง จะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, ฮาล์ฟ มาราธอน 21.10 กม. (3,000 คน) ผู้เข้าเส้นชัยอันดับแรกทั้งชายและหญิง จะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และมินิ มาราธอน 11.55 กม. (7,000 คน) ผู้เข้าเส้นชัยอันดับแรกทั้งชายและหญิง จะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กม. ด้วยเช่นกัน

ขอบคุณภาพจาก : กองสื่อสารองค์กร - มหาวิทยาลัยขอนแก่น