พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักกีฬา พระองค์ท่านมีพระราชประสงค์แสดงให้พสกนิกรเห็นว่ากีฬามีความสำคัญอย่างไร และกีฬาให้อะไรบ้างกับชีวิตคน ให้อะไรกับสังคม และให้อะไรกับประเทศชาติ คนที่เล่นกีฬาต้องมีอะไรหลายๆ อย่างที่แตกต่างจากคนที่ไม่เล่นกีฬา

     พระราชดำรัสองค์หนึ่งที่พระองค์ท่านทรงเคยตรัสไว้ในวันนักกีฬาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2531 ซึ่งผมน้อมใส่เกล้าใส่กระหม่อมยึดถือมาใช้ในการพัฒนาวงการฟุตบอล และผมจะนำมาประดิษฐานที่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าพระราชดำรัสที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ ว่า “กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับชีวิตของแต่ละคน และชีวิตของบ้านเมือง”

      พระองค์ท่านต้องการที่จะบอกพสกนิกรกับคนที่เล่นกีฬาว่า ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีความซื่อสัตย์ เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าประชาชนคนไทยเล่นกีฬามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หมายความว่าทรัพยากรของประเทศชาติแข็งแรง ย่อมทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และลดค่าใช้จ่าย งบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาล อย่างเช่นคำพูดที่ว่า “กีฬาสร้างชาติ” ผมเชื่อว่าพระราชดำรัสเกี่ยวกับกีฬานี้จะทันสมัยตลอดไป ไม่ว่าอีกนานแค่ไหน ก็นำมาใช้กับประเทศชาติและตัวเราได้

      พระองค์ท่านทรงกีฬาไม่ใช่เพื่อความสำราญ แต่พระองค์ท่านทรงจะสื่อไปถึงพสกนิกรว่ากีฬามีความสำคัญต่อประเทศชาติบ้านเมือง ผมอยากจะบอกกับประชาชนคนไทยว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถ และผมเองก็ภาคภูมิใจที่ได้เกิดในยุคสมัยของพระองค์ท่าน รวมถึงได้เป็นข้าราชการข้ารองพระบาท ซึ่งคิดว่าส่วนที่เหลือของชีวิตก็คงจะทำแต่สิ่งดีๆ เพื่อทดแทนบุญคุณต่อพระองค์ท่าน สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือทำดีเพื่อพระองค์ท่าน