ข่าว

วธ. ถือฤกษ์ดี 9 ก.ค. พิธีบวงสรวงเทพยดา งานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติฯ

กระทรวงวัฒนธรรมถือฤกษ์ดี 9 ก.ค. 67 เวลา 08.19 น. พิธีบวงสรวงเทพยดา งานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีบวงสรวงเทพยดา งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่สนามหลวง  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2567 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย

 

วธ. ถือฤกษ์ดี 9 ก.ค. พิธีบวงสรวงเทพยดา งานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติฯ

 

มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงเทพยดา เนื่องในงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.19 น. ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ และพิธีเปิดงานวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 19.30 น. ณ ท้องสนามหลวง 

 

วธ. ถือฤกษ์ดี 9 ก.ค. พิธีบวงสรวงเทพยดา งานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2567  ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ  ตลอดช่วง 5 วันของการจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ทศมินทรราชา ๗๒ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การจัดแสดงสวนแสงเฉลิมพระเกียรติ “มหาทศมินทรราชา” การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เช่น การแสดงมหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ การแสดงโนราศิลปินแดนทักษิณเฉลิมพระเกียรติ

 

การแสดงโขน "สมเด็จพระรามาครองเมือง" การแสดงพื้นบ้าน "เรืองรองสุขเกษมทั่วถิ่นไทย" การแสดง "มหานาฏกรรมรามายณะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ" การแสดงดนตรี "มหาดุริยางค์ ๔ เหล่า" การแสดงดนตรี "สดับคีตศิลป์ทศชาติชาดก" การแสดงละครเพลง "เทิดไท้ทศมินทรราชา" การแสดงดนตรี" แผ่นดินธรรมแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมี" โดย ๕ สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยรังสิต การแสดงนาฏศิลป์โขนสดใต้ร่มพระบารมี เป็นต้น

 

 

วธ. ถือฤกษ์ดี 9 ก.ค. พิธีบวงสรวงเทพยดา งานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

นอกจากนี้ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ของดีสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร อาหารไทย อาหารถิ่นและผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายวัฒนธรรมอื่นๆ การสาธิตอาหารในรูปแบบตลาดย้อนยุค เช่น อาหารไทยโบราณ อาหารชาววัง อาหารพื้นถิ่น และสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เช่น นวดไทย ลงรักปิดทอง ทำว่าวไทย กรองดอกไม้ แกะสลักผักผลไม้ 

 

 

วธ. ถือฤกษ์ดี 9 ก.ค. พิธีบวงสรวงเทพยดา งานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติฯ

 

ทั้งนี้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้จัดรถให้บริการรับ-ส่งประชาชนฟรี ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น. โดยจัดรถโดยสารธรรมดาให้บริการ 5 เส้นทาง ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัย-สนามหลวง วงเวียนใหญ่-สนามหลวง สายใต้ใหม่-สนามหลวง หมอชิต-สนามหลวง และสนามหลวง-ท่าเตียน-ท่าช้าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765. 

 

วธ. ถือฤกษ์ดี 9 ก.ค. พิธีบวงสรวงเทพยดา งานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าวยอดนิยม