ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ "แปลงสัญชาติเป็นไทย" 211 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ "แปลงสัญชาติเป็นไทย" จำนวน 211 ราย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ "แปลงสัญชาติเป็นไทย" จำนวน 211 ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 211 ราย

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 211 ราย

 

 

รายชื่อทั้งหมด คลิกที่นี่

 

 

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 211 ราย

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 211 ราย

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 211 ราย

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทย จำนวน 211 ราย

 

 

ได้ยื่นเรื่องราวขอ "แปลงสัญชาติเป็นไทย" ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ได้เห็นหลักฐานเป็นที่พอใจแล้วว่า ผู้ยื่นเรื่องได้ปฏิบัติถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต และผู้ยื่นเรื่องราวได้ปฏิญาณตนตามกฎหมายแล้ว

 

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ผู้ที่กล่าวชื่อมานั้นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติเป็นไทยได้แล้ว

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567

อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

 

 

logoline