ข่าว

"ครม." เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนด คุ้มครอง "เด็ก" จาก กระท่อม กัญชา กัญชง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ครม." เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนด "เด็ก" ที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใช้ พืชกระท่อม กัญชา กัญชง ในลักษณะ สารเสพติด

คณะรัฐมนตรี "ครม." มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนด "เด็ก" ที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้เด็กที่ใช้พืช "กระท่อม" กัญชา กัญชง หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหรือสารสกัดจากพืช กระท่อม กัญชา กัญชง เพื่อนันทนาการเป็นพฤติกรรมเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด

 

 

โดย นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี "ครม." มีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนด "เด็ก" ที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด พ.ศ. 2549 โดยกำหนดให้เด็กที่ใช้พืช "กระท่อม" กัญชา กัญชง หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหรือสารสกัดจากพืช กระท่อม กัญชา กัญชง เพื่อนันทนาการเป็นพฤติกรรมเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

 

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กใช้ พืชกระท่อม กัญชา กัญชง หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อม กัญชา และกัญชงในลักษณะ สารเสพติด ซึ่งจะกระทบต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และการเจริญเติบโตของร่างการ และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

 

 

logoline