ข่าว

"ราชกิจจาฯ" ห้ามจอดรถ ทุกชนิดช่องเว้าใต้สถานี "รถไฟฟ้าบีทีเอส" 26 สถานี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ห้ามจอดรถ ทุกชนิดตลอดเวลา ช่องเว้าใต้สถานี "รถไฟฟ้าบีทีเอส" 26 สถานี เช็กเลยมีสถานีไหนบ้าง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ ห้ามจอดรถ ทุกชนิดตลอดเวลา ยกเว้นรถที่ทำงานบำรุงรักษาระบบ "รถไฟฟ้าบีทีเอส" ในบริเวณช่องเว้าเกาะกลางถนนทางด้านขวาของทางเดินรถใต้สถานี พ.ศ.2567 ด้วยได้มีการจัดทำช่องเว้าเข้าไปในเกาะกลางถนนทางด้านขวาของทางเดินรถ บริเวณใต้ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อใช้เป็นที่จอดรถเฉพาะรถที่ทำงานบำรุงรักษาระบบ "รถไฟฟ้าบีทีเอส" 

 

 

แต่ปรากฏว่ามีประชาชนนำรถเข้าไปจอดในบริเวณดังกล่าว ทำให้รถที่ทำงานบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสไม่สามารถจอดรถได้ ประกอบกับมีการจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรในทางเดินรถ เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร เพื่อจัดระเบียบการจราจรในบริเวณดังกล่าว โดยข้อบังคับนี้ให้มีผลถัดจากวันที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

 

โดยห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ยกเว้นรถที่ทำงานบำรุงรักษาระบบ "รถไฟฟ้าบีทีเอส" ในบริเวณช่องเว้าเกาะกลางถนนทางด้านขวาของทางเดินรถใต้ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ดังนี้ 

 

 1. สถานีห้าแยกลาดพร้าว 
 2. สถานีพหลโยธิน 
 3. สถานีรัชโยธิน 
 4. สถานีเสนานิคม 
 5. สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 6. สถานีกรมป่าไม้ 
 7. สถานีบางบัว 
 8. สถานีกรมทหารราบที่ 11  
 9. สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ 
 10. สถานีพหลโยธิน 59
 11. สถานีสายหยุด 
 12. สถานีสะพานใหม่ 
 13. สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 14. สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ 
 15. สถานีแยก คปอ. 
 16. สถานีบางจาก 
 17. สถานีปุณณวิถี 
 18. สถานีอุดมสุข 
 19. สถานีบางนา 
 20. สถานีแบริ่ง 
 21. สถานีกรุงธนบุรี 
 22. สถานีวงเวียนใหญ่ 
 23. สถานีโพธิ์นิมิต 
 24. สถานีตลาดพลู 
 25. สถานีวุฒากาศ 
 26. สถานีโรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าบางหว้า

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ