ข่าว

เช็กด่วน 'ผู้สูงอายุ' คุณสมบัติแบบไหน รับเงินช่วยซ่อมแซม บ้าน สูงสุด 4 หมื่น

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กคุณสมบัติ 'ผู้สูงอายุ' แบบไหน จะสามารถรับเงินช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่หรือซ่อมแซม 'บ้าน' สูงสุด 4 หมื่นบาท ยื่นคำขอได้ที่ไหนบ้าง

เพจ Anti-Fake News Center Thailand โพสต์ข้อมูล ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องเงินช่วยเหลือ 'ผู้สูงอายุ' ปรับปรุงที่อยู่หรือซ่อมแซม 'บ้าน' สูงสุด 4 หมื่นบาท ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็น ข้อมูลจริง

 

 

การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เป็นการดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับ 'ผู้สูงอายุ' ให้มีสภาพที่มั่นคง ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิต โดยต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้

 

  • มีฐานะยากจน หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 
  • ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ
  • ที่อยู่อาศัย ไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีที่อยู่อาศัยหรือที่ดินของที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นของผู้สูงอายุหรือทายาท ต้องอาศัยอยู่จริงไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

 

 

งบประมาณในการดำเนินการ เป็นค่าดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของ 'ผู้สูงอายุ' รวมทั้งค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทน ในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 40,000 บาท โดยถัวจ่ายทุกรายการ

 

 

เงินช่วย ผู้สูงอายุ

 

 

สถานที่ยื่นคำขอ

  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
  • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส) 
  • องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา

 

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.dop.go.th/ หรือโทร. 02-642-4336

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ