ข่าว

'วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ' เปิดสถิติ มะเร็ง สาเหตุเสียชีวิตอันดับ 1 ไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

10 ธันวาคม 'วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ' เปิดสถิติ โรคมะเร็ง สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของไทย ชวน คนไทย ตระหนักถึงภัยร้ายของ โรคมะเร็ง

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. 2511 ที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ หน่วยงานของรัฐบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงถือเอาวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็น 'วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ' 

 

 

โรคมะเร็ง ถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก สำหรับประเทศไทย จากสถิติ โรคมะเร็ง ของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2561 พบมีผู้ป่วยรายใหม่ 139,206 คน เป็นเพศชาย จำนวน 67,061 คน เพศหญิง 72,145 คน และในปี 2564 มีคนไทยเสียชีวิตด้วย โรคมะเร็ง ถึง 83,795 คน ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร ทำให้ลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งและลดอัตราการตายจากโรคมะเร็งได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนมะเร็งครบวงจร โดยจัดตั้งทีม Cancer Warrior หรือ CA Warrior ต่อสู้กับโรคมะเร็งสำคัญ 5 ชนิด คือ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ประกอบไปด้วยหน่วยงานระดับกระทรวง ระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการดูแลมะเร็งแบบครบวงจรทั่วทั้งประเทศ

 

 

ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง แพทย์หญิงนภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นเวลากว่า 55 ปี ที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค 7 แห่งทั่วประเทศและภาคีเครีอข่าย มุ่งมั่นต่อสู้ร่วมกับผู้ป่วยเพื่อเอาชนะโรคร้าย จากการดำเนินงานตามนโยบาย Cancer Anywhere ที่ผ่านมาช่วยให้ผู้ป่วย โรคมะเร็ง เข้าถึงบริการตรวจรักษาในทุกโรงพยาบาลที่มีความพร้อมได้อย่างสะดวก นำมาสู่นโยบาย Cancer Warrior เพื่อขับเคลื่อนมะเร็งอย่างครบวงจร ใน มะเร็ง สำคัญ 5 ชนิดของประเทศไทย ได้มีการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับเพื่อส่งเสริมป้องกัน คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษา และดูแลฟื้นฟูกายใจอย่างครบวงจร ดูแลตั้งแต่ยังไม่ป่วยจนถึงเมื่อป่วย ให้ได้รับการรักษาเหมาะสม ช่วยลดการเจ็บป่วย ลดอัตราการเสียชีวิต และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน    

 

 

แม้หลายท่านกังวลว่าตนเองหรือครอบครัวอาจเป็นผู้ประสบโชคร้ายเมื่อดูจากสถิติที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ความเป็นจริงเราสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และไม่รับประทานอาหารที่ปนเปื้อน สารก่อมะเร็ง รวมไปถึงการป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการได้รับสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

 

 

ขณะเดียวกัน การหมั่นสังเกตอาการผิดปกติเรื้อรังของร่างกายจากสัญญาณเตือน 7 ประการ ได้แก่

  • ระบบขับถ่ายเปลี่ยนแปลง
  • เป็นแผลเรื้อรัง
  • ร่างกายมีก้อนตุ่ม
  • กลืนกินอาหารลำบาก
  • ทวารทั้งหลายมีเลือดไหล
  • ไฝหูดเปลี่ยนไป
  • ไอและเสียงแหบเรื้อรัง

 

จะช่วยให้รู้ตัวและสามารถพบแพทย์ได้เร็วส่งผลให้การรักษาได้ผลดี นอกจากนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าโรคมะเร็งบางชนิดสามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง การค้นพบโรคตั้งแต่ระยะแรกหรือระยะก่อนเป็น มะเร็ง จะทำให้การรักษาได้ผลดีมีโอกาสหายจากโรคสูง

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ