ข่าว

มอบโล่เกียรติยศ  ผู้สนับสนุนจัดงาน พ่อต้นแบบแห่งชาติ 

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตร พ่อตัวอย่างแห่งชาติ และมอบโล่เกียรติยศ  ผู้สนับสนุนช่วยจัดงาน "พ่อต้นแบบแห่งชาติ" โดย ผู้สนับสนุนช่วยจัดงานพ่อต้นแบบแห่งชาติ รวมถึง ชนัญชิตา ประพิณธัญโกศล ภาคเอกชนจาก บริษัท ไชโย กรีน ช็อป จำกัด

วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 10:00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบเกียรติบัตร พ่อตัวอย่างแห่งชาติ และมอบโล่เกียรติยศ  ผู้สนับสนุนช่วยจัดงานพ่อต้นแบบแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 

 


ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยคัดเลือก และยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีนี้   จำนวน 312 คน แยกเป็น พ่อส่วนกลาง 184 คน   ภูมิภาค 108 คน  เขตกรุงเทพ 20 คน
 

 

 

นอกจากนี้มีการพระราชทานโล่เกียรติยศ ผู้สนับสนุนช่วยจัดงานพ่อต้นแบบแห่งชาติ  จำนวน 160 โล่   รวมถึง น.ส.ชนัญชิตา ประพิณธัญโกศล  อายุ 24 ปี   project manager  ด้านพลังงาน และ เกษตรอินทรีย์    บริษัท ไชโย กรีน ช็อป จำกัด เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ  ในฐานะผู้สนับสนุนช่วยจัดงานพ่อต้นแบบแห่งชาติ ประจำปี2566

 

 

 

น.ส. ชนัญชิตา ประพิณธัญโกศล project manager  ด้านพลังงาน และ เกษตรอินทรีย์    บริษัท ไชโย กรีน ช็อป จำกัด  เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอขอบคุณไปยังคณะกรรมการทุกฝ่าย ที่ให้โอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานครั้งนี้  สำหรับการทำงานในหน้าที่ผู้จัดการโครงการพลังงานสะอาด ก่อนหน้านี้ได้เขียนโครงการในการจัดทำ Solar  Electric Vehicle Charger (EV) รวมถึง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรไทยแบบครบวงจร ตั้งแต่เรื่องทุน สถานที่เพาะปลูก พืชสำหรับปลูก การให้น้ำ ให้ปุ๋ย วิธีการดูแลรักษา รวมไปถึงการหาตลาด

 

 

 

โดยมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัย เช่น ปัจจุบันนี้การตลาดออนไลน์ สามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม จึงได้เขียนแผนงานออกมาและวางแผนงานการเขียน แพลตฟอร์มขึ้นมา ชื่อว่า chaiyogreen (www.chaiyogreen.co.th) เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้า หรือเรียกว่าเป็นตลาดนัดออนไลน์สำหรับเกษตรกรโดยเฉพาะ 

 

 

 

 

ส่วนในเรื่องพลังงานหมุนเวียนสำหรับ Solar  Electric Vehicle Charger (EV) ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งระบบการชาร์จ Solar  Electric Vehicle Charger (EV) จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากโครงข่าย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จ EV และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 
.

"แนวทางเหล่านี้ ได้แรงบันดาลใจจากครอบครัว ที่ประกอบธุรกิจโรงสีข้าว และโรงไฟฟ้าชีวมวล จึงอยากจะลองพัฒนา จากสิ่งใกล้ตัว แผนงานที่วางแผนไว้จึงได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และขอถือโอกาศเป็นแรงผลักดันส่งเสริมให้สังคมมีการพัฒนาจากสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นเท่าที่กำลังตนจะทำได้ "  น.ส. ชนัญชิตา   กล่าว


มอบโล่เกียรติยศ  ผู้สนับสนุนจัดงาน พ่อต้นแบบแห่งชาติ 

มอบโล่เกียรติยศ  ผู้สนับสนุนจัดงาน พ่อต้นแบบแห่งชาติ 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ