ข่าว

ล็อตสุดท้าย 8 'แรงงาน' เสียชีวิตใน 'อิสราเอล' กลับถึงไทยครบแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ร่าง "แรงงานไทย" ที่เสียชีวิตจากการสู้รบใน "อิสราเอล" ถูกส่งกลับล็อตสุดท้าย อีก 8 ราย จนท.ส่งกลับภูมิลำเนา 6 จังหวัด แล้ว

9 พ.ย. 2566   นายอารี ไกรนรา เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน เดินทางมาร่วมรับศพแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลอีกจำนวน 8 ราย พร้อมร่วมวางพวงหรีดแสดงความอาลัย โดยมี นายอำนาจ พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลสิทธิประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธี ณ บริเวณอาคารคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสมุทรปราการ 

 

 

 

 

ร่างแรงงานไทย 8 ราย ที่เสียชีวิต จากการสู้รบในอิสราเอล  ถูกส่งกลับถึงไทยแล้ว

 

 

นายอารี  ระบุว่า แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล จำนวน 8 ราย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้ส่งกลับมาเป็นชุดที่ 4 โดยกลับมา ด้วยเที่ยวบินที่ LY081 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 12.15 น. ทั้งนี้ ทางกระทรวงแรงงานได้ส่งเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัด เข้าแจ้งสิทธิประโยชน์ครอบครัวของแรงงาน ทั้งในส่วนรัฐบาลไทยเรียบร้อยแล้ว

 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่อยู่ในจังหวัดภูมิลำเนา ของแรงงานไทยได้ประสานครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่ออำนวยความสะดวกร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับร่างแรงงานทุกรายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาใน 6 จังหวัด ได้แก่ นครพนม เชียงราย อุดรธานี น่าน บึงกาฬ และ ลำปาง แล้วเช่นกัน

 

 

ร่างแรงงานไทย 8 ราย ที่เสียชีวิต จากการสู้รบในอิสราเอล  ถูกส่งกลับถึงไทยแล้ว

 

 

โดยหลังจากร่างผู้เสียชีวิตไปถึงภูมิลำเนา กระทรวงแรงงานจะนำเงินช่วยเหลือไปมอบให้กับทายาทของแรงงานไทยที่เสียชีวิต 40,000 บาท ซึ่งเป็นเงินสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ

 

นอกจากนี้ มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคมอิสราเอล  ซึ่งในกรณีที่เสียชีวิตนี้ บิดา มารดา ภรรยาตามกฎหมาย และบุตรของผู้เสียชีวิตทุกคนจะได้รับเงินช่วยเหลือทุกเดือนจนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่ หรือลูกมีอายุครบ 18 ปี  และยังมีสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม โดยครอบครัวของแรงงานไทยซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลจะได้รับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมตามมาตราที่แรงงานเป็นสมาชิก 

 

 

ร่างแรงงานไทย 8 ราย ที่เสียชีวิต จากการสู้รบในอิสราเอล  ถูกส่งกลับถึงไทยแล้ว

 

ท้ังนี้ แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลทั้งหมด 34 ราย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตยืนยันจากทางการอิสราเอลนั้น ขณะนี้สถานทูตฯ ได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดมาครบแล้ว โดย 8 รายล่าสุด มีรายชื่อ ดังนี้

1.นายเศรษฐา โฮมสร จ.นครพนม

2.นายดัว แซ่ย่าง จ.เชียงราย

3.นายไกรสร อรัญถิตย์ จ.อุดรธานี

4.นายเกียรติศักดิ์ พาที จ.อุดรธานี

5.นายธวัชชัย แซ่ท้าว จ.น่าน

6.นายศรายุทธ ปั้นกิจวานิชเจริญ จ.น่าน

7.นายไกรสร ทุมโยมา จ.บึงกาฬ 

8.นายปพนธนัย โป่งเครือ จ.ลำปาง 

 

 


 สุทธินันท์ คงสิน  จ.สมุทรปราการ 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ