ข่าว

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพ สัตว์แพทย์อาวุโส กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ สราวุฒิ ประจวง เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพ แก่นายสราวุฒิ ประจวง  ตำแหน่ง สัตว์แพทย์อาวุโส กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ณ เมรุวัดลําสนธิ ต.ลำสนธิ  อ.ลําสนธิ   จ.จังลพบุรี โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

 

 

 

พร้อมด้วยนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำพล อัคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสรวิศ ธานีโต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

 

 

สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายสราวุฒิ ประจวง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ในครั้งนี้ จัดขึ้นอย่างสมเกียรติ เพื่อไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย โดยมีขบวนเชิญกล่องเพลิงพระราชทานมาถึงบริเวณประกอบพระราชพิธี ทายาท/ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแถวรอรับกล่องเพลิงพระราชทาน  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีเชิญกล่องเพลิงพระราชทานขึ้นวางประจำจุดเตรียมประกอบพิธี ท่ามกลางผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มาร่วมไว้อาลัย

 

 

 

โอกาสนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษดรและสหกรณ์ กล่าวให้กำลังใจแก่ครอบครัวของนายสราวุฒิ ประจวง พร้อมมอบเงินบริจาคครอบครัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมบริจาคให้กับครอบครัวของนายสราวุฒิ ประจวง

 

 

 

 

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์

พิธีพระราชทานเพลิงศพ สราวุฒิ ประจวง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ ซึ่งเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่   โดยพิธีจัดขึ้นที่  เมรุวัดลําสนธิ ต.ลำสนธิ  อ.ลําสนธิ   จ.จังลพบุรี โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด