ข่าว

'ไทย-จีน' ร่วมมือ ทางวัฒนธรรม-ภาพยนตร์ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ลงนามความร่วมมือ ทางวัฒนธรรม-วงการภาพยนตร์ 2 ฉบับ พร้อมแลกเปลี่ยนพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ทางด้านวัฒนธรรม ศิลปิน -ร่วมจัดนิทรรศการภาพยนตร์ เปิดสาระความร่วมมือด้านภาพยนตร์ เช็กรายละเอียดที่นี่

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 18.45 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ เรือนรับรองเตี้ยวหยูไถ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายหู เหอผิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ 

 

'ไทย-จีน' ร่วมมือ ทางวัฒนธรรม-ภาพยนตร์ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

'ไทย-จีน' ร่วมมือ ทางวัฒนธรรม-ภาพยนตร์ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

 

1.แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักร ไทยและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สําหรับปี พ.ศ. 2566-2570 

 

2.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างทบวงกิจการภาพยนตร์แห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสักขีพยานในการลงนาม

 

 

แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมฯ ถือเป็นฉบับที่ 6 โดยจะดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2566-2570 โดยมีสาระสำคัญคือการมุ่งเน้นความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้แทนรัฐบาลด้านวัฒนธรรม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางด้านวัฒนธรรม ศิลปิน และบุคคลที่มีบทบาทในด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในสาขาทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 

 

รวมถึงการสนับสนุนการจัดการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในปี2568 นอกจากนี้ ยังมีการปรับกรอบระยะเวลาให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้สามารถดำเนินความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนงานความร่วมมืออื่นๆ ระหว่างไทยและจีน

 

'ไทย-จีน' ร่วมมือ ทางวัฒนธรรม-ภาพยนตร์ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

 

สำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างทบวงกิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย มีสาระสําคัญดังนี้

 

  • ร่วมจัดนิทรรศการภาพยนตร์ 
  • การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนด้านภาพยนตร์ 
  • การแบ่งปันข้อมูลอุตสาหกรรมซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรและบุคคลด้านภาพยนตร์ 
  • การร่วมผลิตภาพยนตร์และสถานที่ถ่ายทำ 
  • การมีส่วนร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ 
  • การสนับสนุนการนำเข้าและออกอากาศภาพยนตร์ในช่องโทรทัศน์/ภาพยนตร์ของทั้งสองประเทศ 
  • ความร่วมมือระหว่างหอภาพยนตร์ 
  • การจัดทําข้อตกลงในการร่วมผลิตภาพยนตร์ระหว่างรัฐบาล ของทั้งสองประเทศ

 

'ไทย-จีน' ร่วมมือ ทางวัฒนธรรม-ภาพยนตร์ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ