ข่าว

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องใน 'วันนวมินทรมหาราช' 13 ต.ค. 66

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค. 66

เวลา 09.00 น. วันนี้ (11 ต.ค. 2566) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ของปวงชนชาวไทย

 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องใน \'วันนวมินทรมหาราช\' 13 ต.ค. 66

 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องใน \'วันนวมินทรมหาราช\' 13 ต.ค. 66

 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องใน \'วันนวมินทรมหาราช\' 13 ต.ค. 66

 

 

ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ตราบจนเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์ แก่ประเทศชาติและประชาชน อันเป็นรากฐานที่มั่นคงและดำรงต่อเนื่องจนปัจจุบัน  ด้วยผลงานด้านการพัฒนาหลากหลายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ หัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นมรดกแห่งองค์ความรู้ของชาติ ซึ่ง ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีพระปณิธานแน่วแน่สืบสานตามพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถในการพัฒนาและสนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม มาเป็นพระนโยบายให้ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องใน \'วันนวมินทรมหาราช\' 13 ต.ค. 66

 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องใน \'วันนวมินทรมหาราช\' 13 ต.ค. 66

 

 

เป็นที่ประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ปรากฏแก่สายตาประชาชนชาวไทยและนานาประเทศมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ ต่างรับรู้โดยทั่วกันว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินไทย และประชาคมโลก ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญและหลักยึดเหนี่ยวของพสกนิกรชาวไทย แม้การเสด็จสวรรคตล่วงมาจนปัจจุบัน เหล่าพสกนิกรยังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเสมอมามิเสื่อมคลาย

 

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องใน \'วันนวมินทรมหาราช\' 13 ต.ค. 66

 

เพื่อให้วันคล้ายวันสวรรคต เป็นวันแห่งการร่วมรำลึก และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 อย่างหาที่สุดมิได้ รัฐบาลจึงกำหนดให้ วันที่ 13 ต.ค. ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” ซึ่งหมายถึง วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ