ข่าว

13 ตุลาคม 'วันนวมินทรมหาราช' วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันสำคัญของชาติไทย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

13 ตุลาคม 'วันนวมินทรมหาราช' วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันสำคัญของชาติไทย

'วันนวมินทรมหาราช' ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 63 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เรียกชื่อวันดังกล่าวตามที่ได้ขอพระราชทานชื่อว่า 'วันนวมินทรมหาราช'

 

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 ได้มีการกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 9 เป็น วันหยุดราชการ โดยต่อมาเมื่อวันที่ 21 เม.ย. วันหยุดดังกล่าวถูกระบุในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ ฉบับที่ 23 และในวันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตกำหนดให้เป็น "วันสำคัญของชาติไทย" และให้จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกับ วันปิยมหาราช

 

 

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในวันที่ 1 ต.ค. 2566 และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ 18 ต.ค. 2566 และเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ต.ค. 2566 ผ่านแอปพลิเคชัน "สมาธิเสบียงบุญ" บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 18 ต.ค. 2566 เวลา 08.00 น.

 

 

ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App store

 

 

สมาธิเสบียงบุญ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ