ข่าว

ครม.เห็นชอบ วันคล้ายสวรรคต ร.9 วันที่ 13 ต.ค. เป็น 'วันนวมินทรมหาราช'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ วันคล้ายสวรรคตในหลวง ร.9 ซึ่งตรงกับวันที่ 13 ต.ค. ของทุกปี เป็นวัน 'วันนวมินทรมหาราช'

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค. ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ตามที่ขอพระราชทานพระมหากรุณา

 

 

สืบเนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเสนอชื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว่า “วันนวมินทรมหาราช” ในวันที่ 13 ต.ค. 2559 ดังนั้นจึงกำหนดให้วันที่ 13 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทย

 

13 ต.ค. วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 15.52 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมพรรษา 88 ปี 313 วัน ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี 4 เดือน 4 วัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้วันที่ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ต.ค. ว่า “วันนวมินทรมหาราช”

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ