ข่าว

เศรษฐา โอ่ รัฐบาลไทยสุดยินดี   'เมืองโบราณศรีเทพ' ขึ้นชั้นมรดกโลก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน แสดงความขอบคุณไปยัง คณะกรรมการมรดกโลก  องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ "ยูเนสโก" ที่ให้การรับรอง  "เมืองโบราณศรีเทพ"  ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ยกชั้นเป็น "มรดกโลก"  ชู การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​คลัง เปิดเผยว่า เป็นที่น่ายินดี 
ที่  การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ที่จัดขึ้นระหว่าง 10 – 25 ก.ย.   ณ กรุงริยาด ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย  องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก  ให้การรับรอง  "เมืองโบราณศรีเทพ"  ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ของไทย  ได้รับการจดทะเบียนเป็น "มรดกโลก" 
 

 

 

 

 

ในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนคนไทยทุกคน ขอขอบคุณคณะกรรมการมรดกโลก และองค์กรที่ปรึกษาอย่างยิ่งที่เล็งเห็นคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของ "เมืองโบราณศรีเทพ"  และมีมติขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในวันนี้ ( 19 )  ซึ่ง เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพรชรบูรณ์ ประกอบด้วย 3 พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกัน สามารถกำหนดอายุได้ก่อนประวัติศาสตร์ 

 

 

 

 

"เมืองโบราณศรีเทพ"  นอกจากจะเป็นเมืองเก่าแก่ที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมสมัยทวารวดีแล้ว ยังมีลักษณะโดดเด่นกว่าเมืองในยุคเดียวกัน มีศิลปะ สถาปัตยกรรมที่ได้รับการยอมรับ ในชื่อศิลปะสกุลช่างศรีเทพ การขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปกป้องสถานที่อันทรงคุณค่าแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และเป็นสมบัติอันล้ำค่า ไม่เพียงแต่ต่อคนทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังเพื่อคนรุ่นหลังต่อไป ประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ต้อนรับทุกท่านในการมาเยี่ยมเยือนแหล่งมรดกโลกเมืองศรีเทพ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการอนุรักษ์ และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับประชาชนชาวไทย

 

 

 

 

เศรษฐา โอ่  รัฐบาลไทยสุดยินดี   'เมืองโบราณศรีเทพ' ขึ้นชั้นมรดกโลก

เศรษฐา โอ่  รัฐบาลไทยสุดยินดี   'เมืองโบราณศรีเทพ' ขึ้นชั้นมรดกโลก

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ