ข่าว

ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ติงเอื้อประโยชน์เอกชน ผ่านเพจสภาฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ติงเพจสภาฯ ส่อเอื้อประโยชน์ มากกว่านำเสนอมุมกฏหมาย ขอให้สร้างระเบียบกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน

นายธนพล คงเจี้ยง อดีตที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และที่ปรึกษานายกสภาทนายความ ได้โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ ทนายนพ-ดร.ธนพล คงเจี้ยง ใจความว่า 

นายธนพล คงเจี้ยง

ตนได้ติดตามการประชาสัมพันธ์ด้านการทำงาน การสื่อสารองค์กรรวมถึงการประชาสัมพันธ์ภารกิจต่างๆของสภาทนายความผ่านช่องทาง fan page สภาทนายความมาโดยตลอด ซึ่งช่องทางดังกล่าว มีเหล่าบรรดาทนายความ นักกฎหมาย และประชาชนที่ให้ความสนใจ ติดตามกว่า 100,000 คน ซึ่งรายละเอียดในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ประกอบไปด้วย กิจกรรมดีดีของสภาทนายความ การจัดอบรม ภารกิจของนายกสภาทนายความ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดจนถึงภารกิจของกรรมการบริหารสภาทนายความทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

แต่ปรากฏความว่า fan page ของสภาทนายความในช่วงหลัง มีการประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทเอกชน ในการประกาศรับที่ปรึกษากฎหมาย และสมัครพนักงานหลายๆตำแหน่ง ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้ผมอยากให้สภาทนายความออกมาชี้แจงถึงระเบียบแนวทางในการใช้สื่อของสภาทนายความ ในการประชาสัมพันธ์บริษัทหรือองค์กรเอกชนใดๆ  ซึ่งอาจจะดูเป็นการเอื้อประโยชน์เชิงใช้สื่อของสภาฯประชาสัมพันธ์ให้เอกชนใดเป็นกรณีพิเศษ
 

นายธนพลกล่าวต่อไปว่า การประกาศรับสมัครงานแท้จริงแล้วมิได้เป็นผลเสียหรือสิ่งเลวร้ายที่มิอาจทำได้ แต่ควรมีระเบียบและแนวทางที่ชัดเจน เช่น แต่เดิมสามารถติดประกาศรับสมัครงานที่ กระดานประชาสัมพันธ์ของสภาทนายความ หรือ ถ้ามีความประสงค์ต้องการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานทางช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ก็ควรมีแนวทางชัดเจนว่ามีเงื่อนไขในการพิจารณาอย่างไร  ภาคเอกชนจึงจะได้รับการอนุญาตโดยสภาทนายความให้เผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางของสภาทนายความ

อนึ่ง การประกาศรับสมัครงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสภาทนายความ อาจเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทนายความที่ยังไม่มีงานหรือต้องการหางานใหม่ได้มีโอกาสเข้าถึงงานที่ตนมองหา แต่ถ้าการประชาสัมพันธ์ครั้งใดมิได้ทำไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ที่ต้องการรับสมัครงาน แต่เพียงเพื่อประชาสัมพันธ์และขายแบรนด์ขององค์กรใดๆเพื่อให้องค์กรนั่นได้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ย่อมแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการของสภาทนายความว่ามีการเลือกปฏิบัติและเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

" ในการนี้ ผมจึงฝากไปถึงนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ให้ลงมาดูแลเรื่องดังกล่าว และหากสภาฯมีนโยบายในการประชาสัมพันธ์หางานผ่านสื่อออนไลน์เช่นนี้จริง ก็ขอให้สร้างระเบียบกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนและประกาศให้สังคมรับรู้และเข้าถึง เพื่อไม่ให้ถูกครหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชนใดเป็นรายราย" นายธนพลกล่าว

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด