ข่าว

สสส.ผุด  Soul Connect Fest 2023  มหกรรมพบเพื่อนใจ ชูคนรุ่นใหม่รู้เท่าทัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา  ในสังกัด กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  "สสส." จัดเทศกาล  Soul Connect Fest 2023  มหกรรมพบเพื่อนใจ เปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ ได้เข้าถึงเครื่องมือและความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาวะทางปัญญา  

 สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา  ภายใต้  กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.)  และภาคีเครือข่าย ได้จัดเทศกาลงาน  Soul Connect Fest 2023  มหกรรมพบเพื่อนใจ  ระหว่าง  19-20 ส.ค.    ณ ลิโด้ คอนเนคท์ สยามสแควร์ พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ ได้เข้าถึงเครื่องมือและความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาวะทางปัญญา  สามารถดูแลตัวเองได้เมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์   ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ นิทรรศการ Soul of a Worm, Mandala art, อ่านมนุษย์  รวมถึงยังมีศิลปินนักแสดงมากมายที่มารวมสานพลัง   จัดกิจกรรมส่งต่อข้อคิดและพลังใจดี ๆ ให้กับสังคม 

 

 


นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า  สสส.ให้ความสำคัญกับสุขภาวะของเยาวชนในทุกมิติ ทำงานในหลากหลายด้านเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและส่งเสริมเกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าใจตนเอง เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง รวมถึงการเข้าใจผู้อื่น เคารพในความแตกต่าง มีส่วนร่วมทำให้เกิดสังคมที่เกื้อกูล  เนื่องจากคนรุ่นใหม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับยังเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ 

สิ่งเหล่านี้สร้างความสับสน กดดัน หวั่นไหว เกิดเป็นความรู้สึกโดดเดี่ยว   ก่อนที่จะมาจัดงานนี้ได้มีการสัมภาษณ์คนรุ่นใหม่ เกี่ยวกับมายาคติหลัก 8 ประการ  ที่เป็นเส้นทางตามชุดความคิดในสังคม ที่คนรุ่นใหม่ต่างคิดว่าคือเส้นทางของความสุข ได้แก่ เส้นทางทุนนิยมบูชาเงินและความสำเร็จ สุขจากวัตถุนิยม ชีวิตดีแบบในโซเชียล มายาคติความงาม ค่านิยมบูชาเกรดและคนเก่ง ค่านิยมตามวัย มายาคติเรื่องความรัก และมายาคติเรื่องบทบาทครอบครัว

 

 

 

มายาคติเหล่านี้ทำให้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เป็นทุกข์   ไม่รู้ตัวว่ากําลังเดินหลงไปกับเส้นทางเหล่านั้น   คือโจทย์การทำงานสำคัญ  ที่จะต้องร่วมกันดูแลวัยรุ่นที่เป็นอนาคตของประเทศ ทั้งหมดนี้จึงได้เกิดการร่วมมือกันของกลุ่มคนทำงานเรื่องสุขภาวะทางปัญญาจนเกิดเป็นมหกรรมงาน Soul Connect Fest ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงในการทบทวนตัวเอง สามารถเชื่อมโยงตัวเองกับสิ่งรอบตัวอย่างเข้าใจและรู้เท่าทัน

 

 

 

 

นายธีระพล เต็มอุดม ผู้อำนวยการร่วมธนาคารจิตอาสา ในนามตัวแทนภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดงาน กล่าวว่า  "ธนาคารจิตอาสา" มีเป้าหมายเดียวกันที่อยากจะแบ่งปันสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปสู่สังคม จึงมารวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมและเข้าถึงคนในสังคมให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้คนในสังคมได้ เชื่อมต่อกับประสบการณ์ด้านบวกที่หล่อเลี้ยงและส่งเสริมการมีสุขภาวะทางปัญญา  

 

สสส.ผุด  Soul Connect Fest 2023  มหกรรมพบเพื่อนใจ  ชูคนรุ่นใหม่รู้เท่าทัน

สสส.ผุด  Soul Connect Fest 2023  มหกรรมพบเพื่อนใจ  ชูคนรุ่นใหม่รู้เท่าทัน

สสส.ผุด  Soul Connect Fest 2023  มหกรรมพบเพื่อนใจ  ชูคนรุ่นใหม่รู้เท่าทัน

 

 "กิจกรรมที่นับว่าเป็นพื้นฐานที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเลยแต่คนมักจะมองข้าม  คือการรับฟัง มีหลายกิจกรรมมากที่เกี่ยวกับการฟัง รับผิดชอบโดย ศูนย์จิตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล และความสุขประเทศไทย มีกิจกรรม  "ฟังสร้างสุข" ให้เรียนรู้และมาติดตั้งทักษะใหม่ในการฟัง  หรือกิจกรรม  "อ่านมนุษย์" ที่จะช่วยให้เท่าทันอคติในใจตัวเองกับการมองเห็นและตัดสินคนอื่น  รวมถึง "อาสารับฟัง" ที่จะเปิดพื้นที่รับฟังให้คนได้มาบอกเล่าสิ่งที่อยู่ในใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายมากที่จะได้นำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสร้างพลังใจ " นายธีระพล  ระบุ    
 

สสส.ผุด  Soul Connect Fest 2023  มหกรรมพบเพื่อนใจ  ชูคนรุ่นใหม่รู้เท่าทัน

สสส.ผุด  Soul Connect Fest 2023  มหกรรมพบเพื่อนใจ  ชูคนรุ่นใหม่รู้เท่าทัน

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด