ข่าว

อนุมัติ ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 'โควิด19' แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม. อนุมัติงบกลาง 2,995.95 ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยแก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวข้องกับ 'โควิด19' ระหว่าง ก.ค. 2564 - มิ.ย. 2565

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 ส.ค. 2566 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 'โควิด19' วงเงิน 2,995.95 ล้านบาท

 

 

เพื่อเป็น ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย แก่ บุคลากรทางการแพทย์ และ สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานระหว่างเดือน ก.ค. 2564 - มิ.ย. 2565 ของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขและนอกสาธารณสุข รวม 8 หน่วยงาน ดังนี้

 

  • กระทรวงสาธารณสุข  1,362.77 ล้านบาท  
  • กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 561.46 ล้านบาท 
  • กระทรวงกลาโหม 385.10 ล้านบาท 
  • กระทรวงมหาดไทย 420.39 ล้านบาท 
  • กระทรวงยุติธรรม 92.16 ล้านบาท  
  • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 52.16 ล้านบาท  
  • สภากาชาดไทย 111.78 ล้านบาท
  • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 10.13 ล้านบาท

 

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ความจำเป็นของเรื่องที่นี้เนื่องจาก กระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อโควิด19 พบว่ายังมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขค้างจ่าย ของหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานพยาบาล

 

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์ 'โควิด19' ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องเสนอเรื่องให้มีการอนุมัติในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต่อไป

 

 

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรงบกลางให้ในวงเงิน 2,995.95 ล้านบาทในครั้งนี้เป็นกรณีค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานช่วง ก.ค. 2564 - มิ.ย. 2565 จะมีส่วนของค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานช่วง มิ.ย. - ก.ย. 2565 อีก 3,745.64 ล้านบาท โดยกระทรวงสาธารณสุขจะขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในลำดับต่อไป

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด