ข่าว

'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' ลงโทษบุคลากร ซื้องานวิจัย ผิดวินัยร้ายแรงให้ออกแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" แจ้งผลการตรวจสอบบุคลากร หลังมีดราม่าซื้องานวิจัย พบผิดวินัยร้ายแรง สร้างความเสียหายสั่งโทษแล้ว

จากประเด็นดราม่าในวงการนักวิชาการ ที่ก่อนหน้ามีนักวิชาการในไทยหลายคน  ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่ามีธุรกิจของสังคมวิจัย ที่มีนักวิจัย Shopping งานวิจัยที่ตัวเองไม่ได้ทำ  แต่ใช้เงินไปซื้อตำแห่งของการเป็นผู้แต่ง หรือผู้นิพนธ์ในงานวิจัยนั้นๆ  จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงกัน จนมีการโยงไปถึงนักวิชาการของสถาบันต่างๆ

 

นอกจากนี้ทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกประกาศ ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อสอบข้อเท็จจริงประเด็นดังกล่าว ต่อมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ออกประกาศ ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นดังกล่าว

 

 

ล่าสุด เพจ  แฟนเพจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy ออกประกาศ หลังมีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวจนเป็นที่ยุติแล้วพบพฤติการณ์ของบุคลากรจึงได้สั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรงแล้ว โดยข้อความระบุว่า 

 

กรณีปรากฏข่าวในสื่อสาธารณะว่ามีบุคลากรในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รายหนึ่งมีพฤติการณ์ว่ามีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีความผิดปกติจนเกิดความเสียหายต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นั้น

 

 

 

บัดนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวจนเป็นที่ยุติพบว่าบุคลากรรายดังกล่าวมีพฤติการณ์กระทำความผิดวินัยร้ายแรงอันเกี่ยวเนื่องจากพฤติการณ์ที่ผิดปกติของการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และได้ลงโทษทางวินัยร้ายแรงและพ้นจากการเป็นบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งมั่นให้บุคลากรทุกคนมีมาตรฐานการดำเนินงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้และพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและประเทศชาติต่อไป จึงแจ้งมาให้ทราบทั่วกัน

 

ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

 

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy ประกาศผลการตรวจสอบบุคลกร

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ