ข่าว

'นิด้าโพล' สำรวจคนกรุงพอใจแค่ไหน '1ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ' แก้ปัญหา 17 ข้อ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นิด้าโพล" สำรวจความเห็นต่อการทำงานครบ "1 ปี ผู้ว่าฯชัชชาติ" พบคนกรุงค่อนข้างพึงพอใจ 47.45% แก้ปัญหาได้ค่อนข้างดี กทม.เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ยกเว้นปัญหาเศรษฐกิจ

4 มิ.ย. 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของประชาชน เรื่อง “1 ปี ผู้ว่าฯ ชัชชาติ” จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต เกี่ยวกับการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
 

1.การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ

ร้อยละ 42.20 ระบุว่า ค่อนข้างดี รองลงมา

ร้อยละ 27.55 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 14.75 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 10.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย

ร้อยละ 4.55 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

2.การแก้ไขปัญหาความสะอาด ขยะ ฝุ่นละออง น้ำเสีย ตัวอย่าง

ร้อยละ 44.35 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 23.45 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 12.35 ระบุว่า ไม่ดีเลย

ร้อยละ 1.40 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

 

3.การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน กทม. ตัวอย่าง

ร้อยละ 43.85 ระบุว่า ค่อนข้างดี 

ร้อยละ 22.40 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 15.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

อยละ 9.70 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ 8.65 ระบุว่า ไม่ดีเลย

 

4.การปรับปรุงการให้บริการในหน่วยงานของ กทม. ตัวอย่าง

ร้อยละ 41.85 ระบุว่า ค่อนข้างดี 

ร้อยละ 21.00 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 18.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 10.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย

ร้อยละ 8.95 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

5.การปรับปรุงและจัดระเบียบทางเท้า เช่น หาบเร่แผงลอย การจอดยานพาหนะหรือตั้งร้านบนทางเท้า 

ร้อยละ 44.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 20.75 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 18.40 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 14.30 ระบุว่า ไม่ดีเลย

ร้อยละ 2.50 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

6.การป้องกันอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การติดไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย

ร้อยละ 43.10 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 19.95 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 20.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 11.95 ระบุว่าไม่ดีเลย

ร้อยละ 5.00 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

7.การสนับสนุนการกีฬา ตัวอย่าง

ร้อยละ 42.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 19.85 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 17.35 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 12.25 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ 8.15 ระบุว่า ไม่ดีเลย

 

8.การปรับปรุงทัศนียภาพ ถนน ตรอก ซอย

ร้อยละ 48.40 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 19.70 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 17.25 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 12.05 ระบุว่า ไม่ดีเลย

ร้อยละ 2.60 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

9.การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ร้อยละ 36.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 19.25 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 16.10 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ 15.70 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 12.80 ระบุว่า ไม่ดีเลย

 

 

 

นิด้าโพล สำรวจความเห็นคนกรุงเทพ ต่อการทำงานครบ 1 ปี ของผู้ว่าฯกทม.

 

 

10.การแก้ไขปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน ในหน่วยงานของ กทม.

ร้อยละ 29.35 ระบุว่า ค่อนข้างดี 

ร้อยละ 21.45 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 18.25 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 17.05 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ13.90 ระบุว่า ไม่ดีเลย

 

11.การจัดระเบียบการชุมนุม

ร้อยละ 40.55 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 17.70 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 16.05 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 14.65 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ 11.05 ระบุว่า ไม่ดีเลย

 

12.การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เรือ

ร้อยละ 37.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี 

ร้อยละ 19.95 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 15.90 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 15.80 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ 11.20 ระบุว่า ไม่ดีเลย

 

13.การพัฒนาการศึกษา แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน

ร้อยละ 36.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 20.55 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 16.70 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ 15.05 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 10.95 ระบุว่า ไม่ดีเลย

 

14.การแก้ไขปัญหาสุขภาพ/สาธารณสุข 

ร้อยละ 45.05 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 20.05 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 14.45 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 10.60 ระบุว่า ไม่ดีเลย

ร้อยละ 9.85 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

15.การจัดระเบียบ คนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน

ร้อยละ 40.30 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 27.10 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 13.85 ระบุว่า ไม่ดีเลย

ร้อยละ 10.40 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 8.35 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

16.การแก้ไขปัญหาจราจรและรถติด

ร้อยละ 39.75 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 26.85 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 18.45 ระบุว่า ไม่ดีเลย

ร้อยละ 10.30 ระบุว่า ดีมาก

ร้อยละ 4.65 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

 

17.การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ/ปากท้อง

ร้อยละ 35.00 ระบุว่า ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 27.15 ระบุว่า ค่อนข้างดี

ร้อยละ 19.55 ระบุว่า ไม่ดีเลย

ร้อยละ 12.85 ระบุว่า ไม่มีข้อมูล

ร้อยละ 5.45 ระบุว่า ดีมาก
 

เมื่อถามถึงความพึงพอใจของคนกรุงเทพมหานครต่อการทำงานในรอบ 1 ปี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พบว่า

ร้อยละ 47.45 ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ เพราะ เป็นคนขยันตั้งใจทำงาน ปัญหาในพื้นที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และ กทม. มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ร้อยละ 27.75 ระบุว่า พอใจมาก เพราะ ลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาที่ร้องเรียนได้รับการแก้ไข ขณะที่บางส่วนระบุว่า ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชน

ร้อยละ 14.80 ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ เพราะ ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้น้อย และปัญหาใน กทม. ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น ปัญหาการจราจร

ร้อยละ 10.00 ระบุว่า ไม่พอใจเลย เพราะ ผลงานไม่ชัดเจน และยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม

 

 

นิด้าโพล สำรวจความเห็นคนกรุงเทพ ต่อการทำงานครบ 1 ปี ของผู้ว่าฯกทม.

 

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ