ข่าว

ชื่นมื่น 'ทหารอากาศไทย' จบ นายเรืออากาศ สหรัฐฯ 'โจไบเดน' ร่วมแสดงความยินดี

'ทหารอากาศไทย' สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน นายเรืออากาศ สหรัฐฯ ประธานาธิบดี โจไบเดน ร่วมแสดงความยินดี ชื่นมื่น

โรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา (United States Air Force Academy: USAFA) จัดพิธีจบการศึกษาของนักเรียนนายเรืออากาศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 2023 โดยในปีนี้ โจไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาด้วยตัวเอง

 

สำหรับการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีจบการศึกษาของประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเป็นการหมุนเวียนกันในแต่ละปีระหว่างโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐฯ (The United States Military Academy หรือ Westpoint) โรงเรียนนายเรือสหรัฐฯ (United States Naval Acdemy) และโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ (United States Air Force Academy)

 

ชื่นมื่น \'ทหารอากาศไทย\' จบ นายเรืออากาศ สหรัฐฯ \'โจไบเดน\' ร่วมแสดงความยินดี

 

ชื่นมื่น \'ทหารอากาศไทย\' จบ นายเรืออากาศ สหรัฐฯ \'โจไบเดน\' ร่วมแสดงความยินดี

 

ซึ่งในปีนี้เป็นวงรอบการเป็นประธานในพิธีจบการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศฯ นอกจากประธานาธิบดี โจไบเดน แล้ว ยังมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพอากาศสหรัฐฯ มาร่วมเป็นเกียรติในการแสดงความยินดีกับผู้จบการศึกษาซึ่งประกอบด้วย นายแฟรง แคนดอล Secretary of the Air Force, พล.อ.อ.ชาร์ล บราวน์ จูเนียร์ Chief of Staff of the Air Force, พล.อ.อ.แชนซ์ ซอลท์แมน Chief of Space Force ถือว่าเป็นพิธีจบการศึกษาที่ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง

 

ชื่นมื่น \'ทหารอากาศไทย\' จบ นายเรืออากาศ สหรัฐฯ \'โจไบเดน\' ร่วมแสดงความยินดี

 

ชื่นมื่น \'ทหารอากาศไทย\' จบ นายเรืออากาศ สหรัฐฯ \'โจไบเดน\' ร่วมแสดงความยินดี

 

ชื่นมื่น \'ทหารอากาศไทย\' จบ นายเรืออากาศ สหรัฐฯ \'โจไบเดน\' ร่วมแสดงความยินดี

 

ปีนี้มีผู้จบการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ ทั้งหมด 921 คน ประกอบด้วยนักเรียนต่างชาติ 12 คน และ 1 ในนั้นคือ นักเรียนนายเรืออากาศ กฤตวัฒน์ สุอุทัย ซึ่งเป็นนักเรียนทุนของกองทัพอากาศ

 

นักเรียนนายเรืออากาศ กฤตวัฒน์ สุอุทัย

 

นักเรียนนายเรืออากาศ กฤตวัฒน์ สุอุทัย

 

นักเรียนนายเรืออากาศ กฤตวัฒน์ สุอุทัย เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 58 และเป็นนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 65 เกิดเมื่อ 10 พ.ค. 2542 อายุ 24 ปี นนอ.กฤตวัฒน์ เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ United States Air Force Academy ในสาขา Computer Science and Cyber Science โดยมีเกียรติประวัตืระหว่างการศึกษา นนอ.กฤตวัฒน์ มีความสนใจในการบินและได้เข้าร่วมชมรมนักบินเครื่องร่อนของโรงเรียนจนมีความชำนาญและได้เป็นครูสอนการบินเครื่องร่อนให้กับนีกเรียนรุ่นต่อมาโดยทำการสอนศิษย์การบินเครื่องร่อนรวมทั้งสิ้น 117 เที่ยวบิน นอกจากนี้ นนอ.กฤตวัฒน์ ยังได้รับเลือกเป็นนายทหารเกียรติศักดิ์ (Honor Officer) และหัวหน้ากองพันที่ 1 (Squadron 1 Commander) ขณะศึกษาในชั้นปีที่ 4 ถือเป็นเกียรติประวัติอันสำคัญยิ่งของนักเรียนทุนจากกองทัพอากาศ

 

ชื่นมื่น \'ทหารอากาศไทย\' จบ นายเรืออากาศ สหรัฐฯ \'โจไบเดน\' ร่วมแสดงความยินดี

 

United States Air Force Academy ถือเป็นสถานบันผลิตนายทหารหลักของกองทัพอากาศสหรัฐฯ เป็นสถาบันที่ผลิตผู้นำชั้นแนวหน้า เช่น พล.อ.อ.ชาร์ล บราวน์ จูเนียร์, Chief of Staff of the Air Force ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดี โจ ไบเดน ให้ดำรงตำแหน่ง Chairman of the Joint Chiefs คนต่อไปซึ่งนับเป็นตำแหน่งสูงสุดทางทหารของกองทัพสหรัฐฯ

 

ชื่นมื่น \'ทหารอากาศไทย\' จบ นายเรืออากาศ สหรัฐฯ \'โจไบเดน\' ร่วมแสดงความยินดี

 

ชื่นมื่น \'ทหารอากาศไทย\' จบ นายเรืออากาศ สหรัฐฯ \'โจไบเดน\' ร่วมแสดงความยินดี

 

ทั้งนี้ กองทัพอากาศไทยได้คัดเลือกนักเรียนนายเรืออากาศเข้ารับการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ทุกปี โดยสหรัฐฯ เสนอที่นั่งให้กับนักเรียนนายเรืออากาศของไทยปีละ 1 ที่นั่ง ซึ่งนักเรียนนายเรืออากาศที่ได้รับการคัดเลือกจากกองทัพอากาศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้สร้างชื่อเสียงและแสดงออกถึงความเป็นผู้นำทั้งด้านการศึกษาและความเป็นทหารได้อย่างดีเยี่ยม ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพอากาศสหรัฐฯ ในการให้ที่นั่งศึกษาในทุกๆ ปี

ข่าวยอดนิยม