ข่าว

ข้าราชบริพาร ร่วม 'บริจาคโลหิต' ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจกันร่วม 'บริจาคโลหิต' ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิ.ย. 66 วันที่ 26 พ.ค. 66 ณ ศาลามหามงคล สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความกตัญญู ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

 

ข้าราชบริพาร ร่วม 'บริจาคโลหิต' ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

ข้าราชบริพาร ร่วม 'บริจาคโลหิต' ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

ข้าราชบริพาร ร่วม 'บริจาคโลหิต' ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

วันนี้ (26 พ.ค. 2566) ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จากสำนักงานองคมนตรี สำนักพระราชวัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ และจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ศาลามหามงคล สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  โดยมีโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิต

 

ข้าราชบริพาร ร่วม 'บริจาคโลหิต' ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

ข้าราชบริพาร ร่วม 'บริจาคโลหิต' ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

ข้าราชบริพาร ร่วม 'บริจาคโลหิต' ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

ข้าราชบริพาร ร่วม 'บริจาคโลหิต' ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

ในวันนี้ มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรอง ร่วมบริจาคโลหิตได้ จำนวน 258 คน ได้โลหิต จำนวนรวม 116,100 ซีซี ทั้งนี้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรอง สำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป ซึ่งความพร้อมใจกันในการร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละ อุทิศตน ช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ