ข่าว

ไฟป่าแม่ฮ่องสอนรุนแรงต่อเนื่อง พบจุดความร้อน 574 แห่ง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ยังรุนแรงอย่างต่อเนื่อง พบยังมีการลักลอบเผาป่า ดาวเทียมตรวจพบจุดความร้อน 574 จุด ค่ามลพิษอากาศเกินมาตรฐานในเขตอำเภอเมือง ต่อเนื่อง 42 วัน

สถานการณ์ไฟป่าแม่ฮ่องสอน ยังรุนแรง ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง จ.แม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ว่า จุดไฟป่าของวันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา มีจุดไฟป่าของแม่ฮ่องสอน จำนวน 574 จุด ค่ามลพิษในอากาศ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน วัดได้ 214 มคก.ต่อลบ.ม. พบที่ อ.ปาย ค่ามลพิษ วัดได้ 234 มคก.ต่อลบ.ม. เกินมาตรฐานต่อเนื่องมาแล้ว 50 วัน ส่วนในตัวเมือง เกินค่ามาตรฐาน ต่อเนื่องมาแล้ว 42 วัน

สถานการณ์ไฟป่าแม่ฮ่องสอน

ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการเพิ่มความเข้มข้น ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง โดยขอความร่วมมือประชาชน และทุกหน่วยงาน ชะลอมาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ลดพื้นที่เผาไหม้ และปริมาณฝุ่นPM 2.5  จากการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ในที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 29 มี.ค.  ที่ผ่านมา พบว่ามีจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 7,283 จุด คิดเป็นร้อยละ 77.66 ของค่าเป้าหมายปี 2566 โดยปีนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งค่าเป้าหมายไม่เกิน 9,378 จุด โดยอำเภอที่มีจุดความร้อนมากที่สุดในขณะนี้ ได้แก่ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอเมือง และอำเภอสบเมย ตามลำดับ ขณะที่ค่า PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 39 วัน

สถานการณ์ไฟป่าแม่ฮ่องสอน

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ ดังนั้นจึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติการตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเข้มข้น ทุกมาตรการ โดยงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระยะนี้ การจัดทำห้องปลอดฝุ่นของหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก เพื่อให้บริการประชาชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

สถานการณ์ไฟป่าแม่ฮ่องสอน

ด้าน นายกู้ชาติ สง่าศรี หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ในด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทางสถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง ได้มีการจัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกไปดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกคืนทุกวันไม่หยุดหย่อน เนื่องจากมีการเกิดไฟป่าเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ของสถานี ฯ ออกประชาสัมพันธ์ พร้อมกับประชุมชี้แจง ทำความรู้ความเข้าใจ ขอความร่วมมือในการงดเผาในพื้นที่โล่ง พื้นที่การเกษตร การชิงเผาแบบเชิงวิชาการ ให้กับชาวบ้าน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องของหมอกควัน และจุดความร้อนที่ขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ และร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับทางผู้นำชุมชนและชาวบ้าน หมู่บ้านห้วยโผ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

สถานการณ์ไฟป่าแม่ฮ่องสอน

ล่าสุด  ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกมาตรการขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ลักลอบเผาป่า เนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างหนัก นอกจากนั้นยังให้ทุกหน่วยในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าถึงราษฎรในทุกพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงถึงผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าที่ส่งผลอย่างหนักในปัจจุบัน
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ