ข่าว

นายกรัฐมนตรี สั่งทุกกระทรวงร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5

นายกรัฐมนตรี สั่งการที่ประชุมครม. กำชับทุกกระทรวงร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5 พร้อมใช้ช่องทางทหาร ประสานความหน่วยความมั่นคงเสริมทัพ เล็งให้สิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุนและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต


ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5  นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฎิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5 ว่า จากข้อมูลล่าสุดของจิสด้า เผยว่า ประเทศไทยพบจุดความร้อน 5396 จุด เมียนมา 6877 จุด สปป.ลาว 4066 จุด กัมพูชา 739 จุด และเวียดนาม 626 จุด โดยจุดความร้อนในประเทศไทยพบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่การเกษตร ชุมชนอื่นๆ เขต สปก. และริมทาง ในขณะที่ 3 จังหวัดแรกที่พบจุดความร้อนสูงสุดได้แก่น่าน 555 จุด แม่ฮ่องสอน 479 จุด และอุตรดิตถ์ 382 จุด

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฎิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีและพูดถึงการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนของแต่ละหน่วยงาน อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการปิดป่าที่มีสถานการณ์ไฟป่าวิกฤติ หรือเสี่ยงเกิดไฟป่าขั้นรุนแรง มีการระดมสรรพกำลัง เครือข่าย อาสาสมัคร อุปกรณ์เครื่องมือ อากาศยาน ในการลาดตระเวนและปฏิบัติการดับไฟป่าอย่างเข้มข้น 

นายกรัฐมนตรี สั่งทุกกระทรวงร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5

กระทรวงมหาดไทย มีการกำชับให้จังหวัดประกาศห้ามเผาในที่โล่งช่วงนี้ และให้บูรณาการระหว่างหน่วยในพื้นที่เพื่อลาดตระเวนเฝ้าระวังการเผา ป้องกันไม่ให้มีการเผาอย่างเข้มข้น

กระทรวงอุตสาหกรรม กำชับให้งดรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบในช่วงนี้  กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณามาตรการในการดูแลการจำกัดเวลา พื้นที่และปริมาณของรถบรรทุกที่จะเข้ามาในเขตเมือง โดยให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา หรือผู้กระทำความผิดอย่างเข้มข้น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปฎิบัติการทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาสถานการณ์หมอกควันไฟป่าฝุ่นละออง

นายกรัฐมนตรี สั่งทุกกระทรวงร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ได้จะทำห้องปลอดฝุ่น แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นเท่าที่จำเป็น รวมไปถึงยารักษาโรคในพื้นที่ เร่งจัดบริการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งหน่วยงานตรวจสุขภาพประชาชน และจัดบริการคลีนิกมลพิษเคลื่อนที่ทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน ให้ทุกหน่วยมีการสื่อสารการดำเนินงานของภาครัฐในการป้องกันและแก้ปัญหาเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
 


ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีการพูดคุยสั่งการไปทางเอกอัครราชทูตไทยในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อประสานลดการเผาในพื้นที่การเกษตร และในฐานะที่พล.อ.ประยุทธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ใช้ช่องทางทหารในการประสานหน่วยงานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม เพื่อขอความร่วมมือลดการเผาในพื้นที่เกษตรต่างๆ ขอความร่วมมือบริษัทเอกชนที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านให้ช่วยดูแลพื้นที่การเกษตรด้วย 

นายกรัฐมนตรี สั่งทุกกระทรวงร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5

นายกรัฐมนตรี ยังพูดถึงการส่งเสริมระยะยาว ให้ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งจากการส่งเสริมเรื่องของการจดทะเบียนรถไฟฟ้า (อีวี) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรถไฮบริด ก็จดทะเบียนเพิ่มขึ้นถือเป็นส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่น pm 2.5 ลดปัญหาโลกร้อน และเป็นการประหยัดพลังงาน โดยรัฐบาลส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบพลังงานจากพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาดทดแทน พร้อมย้ำเพิ่มเติมในการเพิ่มสถานีการชาร์จรถไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ทั่วประเทศ และบรรจุสิทธิประโยชน์เพื่อการลงทุน ในมาตรการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ และสัดส่วนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคตเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว

ข่าวยอดนิยม