ข่าว

ประชาชนเรียกร้องหยุด 'นโยบาย' อบายมุขที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผลสำรวจประชาชนเรียกร้องให้ภาครัฐและพรรคการเมืองหยุด 'นโยบาย' ที่เอื้อต่ออบายมุขหวั่นเด็กและเยาวชนเสพติด

14 มี.ค. 66 เครื่อข่ายนักวิชาการ องค์กรด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัวและกลุ่มเปราะบาง 12 องคร์กร ร่วมกันจัดเสวนา " เสียงประชาชน กับอบายมุขถูกกฏหมาย มอง เลือกตั้ง 66 " พร้อมทั้งเปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ต่อ 'นโยบาย' เหล้า กัญชาเสรี บุหรี่ไฟฟ้า พนันออนไลน์

 

โดยวิทยากรที่มาอภิปรายมี ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส) นายอัรฟาน ดอเลาะ รองเลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และ นางสาวนัยนา ยลจอหอ ประธานชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม โดยจะมีการถกประเด็นถึง 'นโยบาย' อบายมุข ที่จะส่งผลเสียต่อ เด็กและเยาวชน
 

ศ.ดร.พญ.สาวิตรี  กล่าวว่า จากผลสำรวจความเห็นประชาชนต่อ 'นโยบาย' ของพรรคการเมืองต่างๆ เช่น กัญชาเสรี สุราเสรี ปลดล็อกบุหรี่ไฟฟ้า บ่อนคาสิโน หรือเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ให้ถูกกฏหมาย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับ 'นโยบาย' เหล่านี้

 

ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

 

  •  'นโยบาย' กัญชาเสรี 56.1% ประชาชนไม่เห็นด้วยในการกำหนดกัญชาไม่ใช่ยาเสพติด และ 53.9% ไม่เห็นด้วยที่อนุญาติให้ประชาชนปลูกและนำมาใช้ในครัวเรือน
  •  'นโยบาย' สุราเสรี 55% ประชาชนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอยกเลิกมาตรควบคุมเวลาห้ามขาย 69.5% ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ยกเลิกการห้ามขายเหล้า/เบียร์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา 78.1% ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอยกเลิกการห้ามขายห้ามดื่มในสถานศึกษา และ 61.7% ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้โฆษณาเสรี
  •  'นโยบาย' บ่อนคาสิโน 70.7% ประชาชนไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้มีบ่อนคาสิโนถูกกฏหมาย และ 73.3% ไม่เห็นด้วยให้การพนันออนไลน์ถูกกฏหมาย

นายอัรฟาน ดอเลาะ รองเลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

 

นายอัรฟาน  กล่าวว่า ปัญหา เหล้า กัญชาเสรี บุหรี่ไฟฟ้า พนันออนไลน์ถูกกฏหมาย เป็นอบายมุขที่กระทบกับสุขภาพกาย และจิตใจของเด็กและเยาวชน ยังส่งผลกระทบต่อสังคมตามมา มี เด็กและเยาว ชนจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อ ทำให้เสียการเรียน หลุดจากระบบการศึกษา ต้องเผชิญความรุนแรงหรือถูกกระทำด้วยความรุนแรง

 

รวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการก่อาชญกรรมทำผิดกฏหมายในหลายรูปแบบ ส่งผลให้ประเทศชาติเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ เรื่องนี้สามารถป้องกันได้แต่ภาครัฐหรือพรรคการเมืองจะต้องมีกลไกลที่ดีมารองรับ

 

เริ่มตั้งแต่ 'นโยบาย' ที่คำนึงถึงเด็กและเยาวชน ตั้งกฏหมายคุ้มครองเด็กไปจนถึงจัด 'นโยบาย' หลักประกันด้านสุขภาพเด็กและเยาวชนส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัย อบายมุข ทั้งหลาย สร้างพื้นที่ให้ปลอดภัยแก่ เด็กและเยาวชน ให้ห่างไกลจากสิ่ง อบายมุข และมีกลไกลรองรับไม่ให้เกิดการมั่วสุมหรือใช้สิ่งเสพติด 

นางสาวนัยนา ยลจอหอ ประธานชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

 

นางสาวนัยนา กล่าวว่า เนื่องจากตนเป็นประธานชุมชน ทำงานใกล้ชิดและเห็นปัญหาหลายด้านที่เกิดขึ้นในชุมชนขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคนเมาทะเลาะวิวาทหรือเกิดปัญหาครอบครัว หากให้ขายอย่างเสรีปัญหาจะยิ่งมาก และทำให้การรณรงค์งดดื่มเหล้าในวัดทำได้ยากขึ้น

 

ยิ่งเรื่องกัญชาเสรีที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ เพราะสามารถหาซื้อได้ง่าย ชาวบ้านนำมาใช้ทำให้เสี่ยงเกิดอันตรายต่อชุมชน โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชน ที่อยากรู้อยากลอง ซึ่งรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ การเรียน

 

นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่ชาวบ้านติดพนันออนไลน์หวังรวยทางลัดแต่กลับต้องสูญเสียเงินทองจำนวนมาก หากอนุญาติให้ถูกกฏหมายเกรงว่าจะเกิดปัญหาตามมาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาครอบครัว ทะเลาะวิวาทและเงินไม่พอใช้ จึงขอให้พรรคการเมืองและรัฐบาลว่าง นโยบายต่างๆ ที่ทำหรือนำเสนอให้ อบายมุข ถูกกฏหมาย ล้วนสร้างผลกระทบมากกว่าเกิดประโยชน์ ขอให้ยึดเอาประชาชนเป็นที่ตั้งจริงๆ อย่ามองแต่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
 

สุดท้ายภาครัฐและพรรคการเมืองควรมีมาตรการหรือมีการควบคุมสิ่ง อบายมุข เหล้า กัญชาเสรี บุหรี่ไฟฟ้า คาสิโน พนันออนไลน์  ที่ชัดเจนและสามารถควบคุมได้มีมารตรการที่เคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการทุจริตคอรัปชั่นจากหน่วยงานภาครัฐและไม่ให้เกิดการผูดขาดอำนาจ

 

จึงเรียกร้องให้ เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมที่จะสามารถกำหนดนโยบายภาครัฐและพรรคการเมืองได้ เพื่อให้ เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นวิสัยทัศน์ว่า เด็กและเยาวชน ต้องการความปลอดภัยจากสังคม เพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าอย่างปลอดอบายมุข

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด