ข่าว

'สปสช.' นำรถ 'ทันตกรรม' เคลื่อนที่ตรวจ 'สุขภาพ' ฟันนักเรียนทั่ว 'กทม.'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'สปสช.' นำรถ 'ทันตกรรม' เคลื่อนที่ตรวจ 'สุขภาพ' ฟันนักเรียนในและนอกสังกัด 'กทม.' ผ่านสิทธิ์ 'บัตรทอง' ตั้งเป้าปี 66 จำนวน 113,508 คน

ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ( "สปสช." เขต 13 กทม.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะทำงานพัฒนาการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรม ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ "บัตรทอง" ได้นำเสนอข้อมูลการเข้าถึงบริการทันตกรรม ในพื้นที่ "กทม." ที่ผ่านมามีความพยายามแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กนักเรียน

 

ทพ.วิรัตน์ เอื้องพลูสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขา สปสช. เขต 13 กทม.
 

จากข้อมูล "สปสช." ปี 2565 มีเด็กที่ได้รับการตรวจ "สุขภาพ" ช่องปาก 57,965 คน หรือเพียงร้อยละ 20.07 จากเป้าหมาย 288,700 คน ในจำนวนนี้ เป็นการให้บริการโดยหน่วยบริการของรัฐ 55,932 คน และอีกประมาณ 2,000 คน จากรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ซึ่งเพิ่งเริ่มให้บริการปลายปีงบประมาณ ในปี 2566 "สปสช." ยังคงให้มีการจัดบริการโดย รถ "ทันตกรรม" เคลื่อนที่ เพียงไตรมาสแรกสามารถจัดบริการตรวจสุขภาพช่องปากให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนแล้วถึง 5,891 คน เคลือบฟลูออไรด์ 5,573 คน และเคลือบหลุมร่องฟัน 2,506 คน จึงได้หารือกับชมรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่  เพื่อเพิ่มรถทันตกรรมเคลื่อนเพิ่มเติมในเบื้องต้นจำนวน 5 คัน เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการตรวจ "สุขภาพ" ช่องปาก และบริการงานทันตกรรมป้องกันให้กับเด็กนักเรียน ในโรงเรียนนอกสังกัด "กทม." อีก 453 แห่ง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113,508 คน 
รถทันตกรรมเคลื่อนที่ออกบริการนักเรียนในกทม.


“บริการตรวจ "สุขภาพ" ช่องปาก โดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ เป็นการให้บริการเชิงรุกเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากให้กับเด็กๆ ซึ่งหลังจากบริการดูแลเด็กนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายแล้ว จะร่วมให้บริการในโรงเรียนสังกัด "กทม." เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ยิ่งไปกว่านั้น ในอนาคตยังมีแผนขยายบริการรักษาฟันด้วย ไม่เพียงแค่การตรวจฟันและงานทันตกรรมป้องกันเท่านั้น เป็นการลดช่องว่าง เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีต่อไป”ทพ.วิรัตน์ กล่าว 

รถทันตกรรมเคลื่อนที่

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ