ข่าว

เปิดขั้นตอนรับ 'เงินสงเคราะห์บุตร' จาก ประกันสังคม ง่ายๆ ผ่าน 2 ช่องทาง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานประกันสังคม ชวน ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 รับ 'เงินสงเคราะห์บุตร' จาก ประกันสังคม ง่ายๆ ผ่าน 2 ช่องทาง โดยมีขั้นตอนไม่ยาก

สำนักงานประกันสังคม ได้โพสต์ข้อความกล่าวเชิญชวน ขอรับสิทธิ 'เงินสงเคราะห์บุตร' จากสำนักงาน ประกันสังคม ไม่ได้ยากอย่างที่คิด โดย ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ที่มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี สามารถลงทะเบียนขอรับ 'เงินสงเคราะห์บุตร' โดยผ่าน 2 ช่องทางง่ายๆ

 

ผู้ประกันตน ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิ สามารถยื่นเรื่องขอรับสิทธิได้เลย

 

1. ผู้ประกันตน ตาม มาตรา33 และ มาตรา39 จะได้รับสิทธิเมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

 

2. จะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  • สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ระบบสนทนาออนไลน์ (facebook inbox, live chat)ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขั้นตอนลงทะเบียน 'เงินสงเคราะห์บุตร' ผ่าน e-Self Service

 

1.เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th

2.กด "เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน"

3.เลือก "ระบบ e-Self Service"

4.เลือก "ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม"

5.เลือก "สงเคราะห์บุตร"

6.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วอัปโหลดเอกสารได้เลย

 

 

ขั้นตอนลงทะเบียน 'เงินสงเคราะห์บุตร' ผ่านสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

 

1. ผู้ประกันตน ต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม หรือส่งคำขอทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน

2. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ

3. สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

4. พิจารณาสั่งจ่ายเป็นรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ประกันสังคม

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด