ข่าว

‘สุชาติ’ ร่วมคณะ นายกฯ เผยจันทบุรี ต้องการ ‘แรงงาน’ 1,500 คน

‘สุชาติ’ รมว.แรงงาน ร่วมคณะ นายกฯ เดินสายอัพสกิลฝีมือแรงงาน ป้อนท่องเที่ยวและบริการ กระตุ้นเศรษฐกิจ เผย ตลาดแรงงาน จ.จันทบุรี ต้องการ 1,500 คน

22 ก.พ. 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน จ.จันทบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ จังหวัดจันทบุรี

 

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

 

ซึ่งในส่วนของจังหวัดจันทบุรีถือเป็นหัวเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออก เนื่องจากมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากโควิด-19 คลี่คลายลงในปัจจุบัน ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 

นายสุชาติ ชมกลิ่น ร่วมคณะนายกฯเดินสายอัพสกิลฝีมือแรงงาน ป้อนท่องเที่ยวและบริการ กระตุ้นเศรษฐกิจ จ.จันทบุรี

จ.จันทบุรี ต้องการแรงงาน 1,500 คน

สำหรับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและบริการนั้น พบว่า จังหวัดจันทบุรีมีความต้องการแรงงานประเภทธุรกิจท่องเที่ยวและบริการประมาณ 1,500 คน

 

ส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานนั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา ดังนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี จะดำเนินการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภาคท่องเที่ยวและบริการในหลักสูตรระยะสั้นอย่างเร่งด่วน เช่น พนักงานนวดสปา พนักงานผสมเครื่องดื่ม บาริสตามืออาชีพ เป็นต้น เพื่อพัฒนาทักษะ Up skill และ Re skill ให้กับแรงงานภาคท่องเที่ยวและบริการมีทักษะที่หลากหลาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เพจ Facebook และเว็บไซต์ไทยมีงานทำ 

 

นอกจากนี้ ยังส่งตำแหน่งงานว่างให้กับอาสาสมัครแรงงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารทุกพื้นที่ตำบล จัดนัดพบแรงงานให้ลูกจ้างและนายจ้างได้มาพบกัน รวมทั้งแนะแนวอาชีพและประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างในสถานศึกษาเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการสนใจมาสมัครงานอีกด้วย

 

รมว.แรงงาน ยังได้นำนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใบไผ่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และหลักสูตรการประกอบขนมอบ กลุ่มตำบลเกาะเปริด ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 ที่ได้รับการฝึกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้ลงทะเบียนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “บัตรลุงตู่” เพื่อฝึกอาชีพยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ให้มีมาตรฐาน และมอบเตาอบไฟฟ้า เครื่องผสมอาหารเป็น จักรเย็บผ้าไฟฟ้า เครื่องมือทำกินให้หลังฝึกจบเพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

 

โอกาสนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ รมว.แรงงาน ยังได้พบปะกับหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ ชาวบ้านในพื้นที่ และให้กำลังใจแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลของจังหวัดจันทบุรีที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย

‘สุชาติ’ ร่วมคณะ นายกฯ เผยจันทบุรี ต้องการ ‘แรงงาน’ 1,500 คน

‘สุชาติ’ ร่วมคณะ นายกฯ เผยจันทบุรี ต้องการ ‘แรงงาน’ 1,500 คน

ข่าวยอดนิยม