ข่าว

'หมอทวีศิลป์' มอบสมาพันธ์ฯ สำรวจภาระหนี้สิน ลูกจ้าง-พกส.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

‘หมอทวีศิลป์’ หารือคณะทำงานพัฒนาสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราวและ พกส. หาทางออก 6 ข้อเรียกร้อง เผย ค่าเสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนใต้ และค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 อยู่ระหว่างดำเนินการ พร้อมมอบสมาพันธ์ฯ สำรวจภาระหนี้สินลูกจ้าง-พกส.วางแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

21 ก.พ. 2566 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงสวัสดิการของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)โดยมี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและผอ.ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สธ. นายโอสถ สุวรรณ์เศวต ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทยพร้อมคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันหาแนวทางตาม 6 ข้อเรียกร้อง ของกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวและพกส.

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า การประชุมคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงสวัสดิการของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้ สืบเนื่องมาจากกลุ่มผู้แทนสหภาพลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย ตัวแทน พกส. ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน-รายเดือน) สายสนับสนุนบริการ 56 สายงาน ได้มายื่นหนังสือขอให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลสวัสดิการ 6 ข้อ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา


และได้มีมติให้ตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งขอย้ำว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลขวัญและกำลังใจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยเรื่องใดดำเนินการได้ให้เร่งดำเนินการและต้องดูแลทุกวิชาชีพอย่างเป็นธรรม

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

'หมอทวีศิลป์' มอบสมาพันธ์ฯ สำรวจภาระหนี้สิน ลูกจ้าง-พกส.

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า จากการหารือร่วมกันได้มีมติทั้ง 6 ข้อ ดังนี้ ข้อ 

1. การขอให้ พกส. สายสนับสนุนบริการ เข้าสู่ระบบการจ้างด้วยเงินงบประมาณผ่านกระทรวงการคลังโดยตรง และ

2. การให้ยกเลิกสัญญาจ้างระยะสั้น 4 ปี และปรับระบบสัญญาจ้างงานจนถึงอายุ 60 ปี ทั้ง 2 เรื่อง เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและเกินอำนาจการบริหารจัดการของกระทรวงฯ จะต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3. การขอให้ยกเลิกการจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ (รายเดือน/รายวัน) และปรับเป็นพกส. ทั้งหมดทั่วประเทศ กรณีนี้

ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกได้ทันที แต่จะทยอยลดการจ้างงานและผลักดันให้เข้าสู่ระบบการจ้างเป็น พกส. ต่อไป 

4. การขอให้พกส.และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับค่าเสี่ยงภัยเหมือนข้าราชการ ได้หารือกับกรมบัญชีกลางแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อผลักดันค่าตอบแทนพิเศษ โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ปริญญาตรี ค่าตอบแทน 1,000 บาท และต่ำกว่าปริญญาตรี 500 บาท โดยจ่ายจากเงินบำรุง ซึ่งจะได้รับทั้งข้าราชการและลูกจ้าง

5. การขอให้ พกส.และลูกจ้างทุกประเภท ได้รับค่าเสี่ยงภัยจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19 ได้ดำเนินการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุนทั้งหมด ซึ่งเรื่องอยู่ที่

สำนักงบประมาณ เพื่อเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป 

6. การขอปรับค่าทำงานนอกเวลา (OT) ของพกส.และลูกจ้างชั่วคราว ให้ยึดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับที่ 5 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมาก่อน

 

โดยการเพิ่มอัตราค่าตอบแทนที่มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นอำนาจของแต่ละจังหวัด/เขต ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะเงินบำรุงของโรงพยาบาล ส่วนปัญหาความเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนของแต่ละพื้นที่ ที่ไม่เท่ากัน ได้ขอให้ทางสมาพันธ์ฯ รวบรวมข้อมูล เพื่อดำเนินการแก้ไขเป็นรายจังหวัดต่อไป

 

นอกจากนี้ ยังได้ให้ทางสมาพันธ์ฯ สำรวจข้อมูลภาระหนี้ของพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้นำมาพิจารณาวางแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งนี้ หากบุคลากรในพื้นที่ใดไม่ได้รับความไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งมายังศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตามระบบ

'หมอทวีศิลป์' มอบสมาพันธ์ฯ สำรวจภาระหนี้สิน ลูกจ้าง-พกส.

'หมอทวีศิลป์' มอบสมาพันธ์ฯ สำรวจภาระหนี้สิน ลูกจ้าง-พกส.

'หมอทวีศิลป์' มอบสมาพันธ์ฯ สำรวจภาระหนี้สิน ลูกจ้าง-พกส.

'หมอทวีศิลป์' มอบสมาพันธ์ฯ สำรวจภาระหนี้สิน ลูกจ้าง-พกส.

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ