ข่าว

วธ.เตรียมจัดงาน 'มาฆบูชา 2566' เชิญชวน 'พุทธศาสนิกชน' ร่วมงาน 4-6 มี.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วธ.เตรียมจัดงาน 'วันมาฆบูชา 2566' 4-6 มี.ค.เชิญชวน พุทธศาสนิกชน สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุประจำปีเกิด และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูปที่ลานคนเมือง Walk Rally 9 มงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเวียนเทียนที่วัดสุทัศนเทพวราราม เเละลานคนเมือง

ในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ “วันมาฆบูชา” เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักการที่สำคัญยิ่ง เรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่สอนให้ละเว้นความชั่ว หมั่นทำความดี และทำใจให้บริสุทธิ์ วันมาฆบูชาในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน "มาฆบูชา 2566" ขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

 

โดยในส่วนกลาง ร่วมกับ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายทาง พระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมวัน “มาฆบูชา 2566” ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566 ประกอบด้วย

 

 • พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
 • สักการะพระธาตุประจำปีเกิด 12 ปีนักษัตร
 • พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป
 • จัดแสดงนิทรรศการวันมาฆบูชา

 

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่

 

 • การประกวดบรรยายธรรม
 • การประกวดสุนทรพจน์
 • การประกวดอาราธนาศาสนพิธี และกิจกรรม “มีเทศน์ มี talk” จากพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี
 • เกมคุณธรรม และตอบปัญหาธรรมะ
 • การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม จากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 • ชมภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 • การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

และในวันที่ 6 มีนาคม 2566 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน และกิจกรรม Walk Rally 9 มงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดทำบัตรอวยพรวัน มาฆบูชา 2566 ออนไลน์ (E-Card) และเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะออนไลน์ ผ่านทาง www.dra.go.th อีกด้วย

 

 

ในส่วนภูมิภาค วธ.ได้ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ บูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2566 ตามบริบทของแต่ละจังหวัด ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในมิติศาสนา ในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมสืบสานเทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรม นำวิถีถิ่น วิถีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค และส่งเสริมต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา ความเชื่อ เคารพศรัทธาเชิงสร้างสรรค์

 

ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ทุกท่านร่วมกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน “มาฆบูชา 2566” ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

///

ภาพ : บริษัท สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด