ข่าว

อย.เตือนใช้ 'น้ำยาย้อมผม' ทดสอบแพ้ก่อนใช้ ขายสินค้าไม่ปลอดภัยระวังโทษสูง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อย. เตือนใช้ 'น้ำยาย้อมผม' ต้องฉลากให้ละเอียดก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ กรณีเป็นสินค้าต่างประเทศต้องมีฉลากภาษาไทยกำกับ ขายสินค้าไม่ปลอดภัยระวังโทษสูง

จากเหตุมีผู้ใ ช้ "น้ำยาย้อมผม" แล้วผมร่วงแสบร้อนทั้งหัว อย. เตือนระวังการเลือกซื้อและการใช้เพราะเป็นเครื่องสำอางที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ได้ แนะเพื่อความปลอดภัยอ่านฉลากให้ละเอียด ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ ปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากอย่างเคร่งครัด

 

กรณีผู้ใช้ "น้ำยาย้อมผม" ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์แล้วเกิดอาการผมร่วงขาดเป็นจำนวนมาก แสบร้อนไหม้พอง เป็นแผนบนหนังศีรษะ ภก. วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สั่งการตรวจสอบ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้เสียหายใช้ คือ KOTA COSMETICS COKER CREAM SEPIA (ASH GREY) ใบรับจดจ้งเลขที่ 10-2-6500043714  สถานะใบรับจดแจ้งถูกยกเลิกโดยผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 (ตรวจสอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566) 

ทั้งนี้ อย. ได้เข้าตรวจสอบสถานที่นำเข้าและเก็บตัวอย่างเครื่องสำอางเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์แล้ว สำหรับผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ "น้ำยาย้อมผม" ไปใช้หรือขาย ให้สังเกตวันเดือนปีที่ผลิต ต้องเป็นรุ่นที่มีการผลิตและนำเข้าก่อนวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2566 (วันที่ยกเลิกใบรับจดแจ้ง) หากพบเป็นรุ่นการผลิตหลังจากวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อย่าใช้ให้รีบติดต่อร้านค้าแหล่งขายเพื่อขอคืนสินค้าต่อไป

 

ภก. วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ทั้งนี้ อย. ได้เข้าตรวจสอบสถานที่นำเข้าและเก็บตัวอย่าง เครื่องสำอาง เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์แล้ว สำหรับผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ "น้ำยาย้อมผม" ไปใช้หรือขาย ให้สังเกตวันเดือนปีที่ผลิต ต้องเป็นรุ่นที่มีการผลิตและนำเข้าก่อนวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2566 (วันที่ยกเลิกใบรับจดแจ้ง) หากพบเป็นรุ่นการผลิตหลังจากวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อย่าใช้ให้รีบติดต่อร้านค้าแหล่งขายเพื่อขอคืนสินค้าต่อไป

 

ผู้บริโภคควรตรวจสอบข้อมูลการได้รับอนุญาตที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th  หัวข้อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลต้องตรงกับที่ปรากฎบนฉลาก และมีสถานะใบรับจดแจ้งคงอยู่ และก่อนซื้อให้พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีฉลากภาษาไทย ระบุชื่อ ประเภทเครื่องสำอาง แสดงชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม มีชื่อ - ที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิต เดือนปีที่หมดอายุ (สำหรับเครื่องสำอางที่มีอายุการใช้น้อยกว่า 30 เดือน) คำเตือน และเลขที่ใบรับจดแจ้ง ควรซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือและมีชื่อ – ที่ตั้งแน่นอน หากใช้แล้วเกิดปัญหาสามารถติดตามย้อนกลับได้

 

ทั้งนี้ การใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมจะต้องปฏิบัติตามวิธีใช้และคำเตือนที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด และเพื่อความปลอดภัยแนะนำให้ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ โดยการทาเครื่องสำอางในปริมาณเล็กน้อยที่บริเวณท้องแขนหรือหลังใบหู แล้วทิ้งไว้ 24 – 48 ชั่วโมง หากเกิดความผิดปกติ เช่น ผื่นคัน ระคายเคือง ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

 

อย. ขอย้ำเตือน ผู้นำเข้า เครื่องสำอาง ต้องมีความรับผิดชอบต่อสินค้าที่นำเข้ามาขาย คัดเลือกผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่น่าเชื่อถือ ผู้ขายต้องตรวจสอบการจดแจ้งและจัดทำฉลากภาษาไทยที่ครบถ้วน ถูกต้องก่อนจำหน่ายแก่ผู้บริโภค หากมีการแสดงฉลากด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ผู้นำเข้า/ผู้ผลิต / ผู้รับจ้าง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ขายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

กรณี เครื่องสำอาง ไม่มีฉลากภาษาไทย หรือมีข้อความอันจำเป็นไม่ครบถ้วน ผู้นำเข้า/ผู้ผลิต / ผู้รับจ้างผลิตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ขายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 
1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด