ข่าว

'บ้านคนไทยประชารัฐ' เสร็จแล้ว 1 พื้นที่ โละโครงการไม่ก่อสร้างต่อใน 7 จังหวัด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โครงการ 'บ้านคนไทยประชารัฐ' สร้างเสร็จแค่ 1 พื้นที่ใประจวบคีรีขันธ์ ครม.เห็นให้กรมธนารักษ์ใช้พื้นที่ใน 7 จังหวัดสำหรับก่อสร้างโครงการอื่นทดแทน

โครงการ 'บ้านคนไทยประชารัฐ'  หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย โดยปัจจุบันประชากรกลุ่มนี้มีจำนวนสูงขึ้นถึง 8.4 ล้านคน ที่ผ่านมา ครม. ได้ลงมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการนี้ไปเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา พร้อมกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง บนที่ราชพัสดุ เพื่อรองรับผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีรายได้ไม่เกิน 35,000/เดือน 

 

 

ล่าสุด น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ว่า ที่ประชุมครม. รับทราบผลการดำเนินโครงการ 'บ้านคนไทยประชารัฐ' บนที่ดินราชพัสดุซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็ไปแล้ว 1 โครงการในพื้นที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่เหลือ 7 พื้นที่ ครม.เห็นชอบให้กรมธนารักษ์ใช้ที่ดินดำเนินการโครงการอื่น 
 

สำหรับโครงการ 'บ้านคนไทยประชารัฐ' 8 พื้นที่ ได้แก่ ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ลำปาง นครพนม ประจวบคีรีขันธ์ และอุดรธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วใน 1 พื้นที่ คือ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนพื้นที่ใน 7 จังหวัดที่เหลือที่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ 

 

 

วันนี้ ครม. จึงมีมติอนุมัติให้กรมธนารักษ์นำที่ราชพัสดุที่รองรับการดำเนินโครงการดังกล่าวใน 7 จังหวัดเดินหน้ารองรับการดำเนินโครงการสำคัญอื่น ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล หรือนำไปบริหารจัดการหรือพัฒนาจัดหาประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐต่อไป เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรัฐมีการพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ทั้งนี้ ครม.ได้เห็นชอบมาตรการสินเชื่อสำหรับผู้ชื้อบ้านในโครงการ 'บ้านคนไทยประชารัฐ'  โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2566 – 2 มกราคม 2567 เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยคงเดิม โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติ ตามประกาศ ธปท. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมติ ครม. อย่างเคร่งครัด

 

1. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) กำหนดอัตราดอกเบี้ย คือ อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนปีที่ 1-4 ร้อยละ 2.75 ต่อปี หลังจากนั้น กรณีรายย่อย MRR - ร้อยละ 0.75 ต่อปี หรือกรณีสวัสดิการหักเงินเดือน MRR - ร้อยละ 1 ต่อปี มีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปีโดยมีการผ่อนปรนการกำหนดอัตราส่วนรายจ่ายในการชำระหนี้/ราย/เดือน (DSR) หรืออัตราส่วนภาระผ่อนชำระหนี้รวมต่อรายได้สุทธิรวม (DIR) ตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

2. สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) กำหนดอัตราดอกเบี้ย คือ อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนปีที่ 1-3 ร้อยละ 3 ต่อปี หลังจากนั้น MLR - ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปี ระยะการกู้ ไม่เกิน 5 ปี เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ และหรือ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดที่เข้าร่วมพัฒนาโครงการ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด