ชีวิตดีสังคมดี

กทม.กำชับ 'โรงขยะ' พลังงาน 800 ตัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน หลังโดนร้อง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กทม.กำชับ 'โรงขยะ' พลังงาน 800 ตัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน หลังกลับเดินระบบอีกครั้ง กอร.สั่งเข้มบำบัดน้ำเสีย ตรวจวัดค่ากลิ่น

 'โรงขยะ' ที่อยู่ใกล้กับชุมชนมักจะมีผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของกลิ่น และภาวะสุขอนามัยของชุมชนที่อยู่โดยรอบมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงทพมหานครที่มีความจำกัดในเรื่องของพื้นที่ ส่งผลให้มีความจำเป็นจะต้องสร้าง 'โรงขยะ' ใกล้ ๆ กับชุมชน ดังนั้นเรื่องกลิ่นรบกวน และปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

 

โดยรอบจึงเป็นเรื่องที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ล่าสุด   นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่น ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เขตประเวศ 
 

ทั้งนี้นายจักกพันธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด มีการตรวจบริเวณอาคารรับมูลฝอย และพื้นที่อาคารบ่อรับขยะมูลฝอยภายใน 'โรงขยะ' เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเครนคีบขยะ ซึ่งทำงานในพื้นที่ปิด รวมถึงได้ตรวจสอบบริเวณอาคารมูลฝอยเชื้อเพลิง (RDF) โดยได้กำชับให้บริษัทกรุงเทพธนาคม ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการโดยเคร่งครัด

พร้อมทั้งกำชับหัวหน้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ให้ติดตามการแก้ไขปัญหาของโรงงานกำจัดมูลฝอยภายในศูนย์ฯ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยรอบ นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมติดตามการแก้ไขปัญหาของโรงงานต่างๆ ผ่านกลไกของคณะกรรมการและให้ปรับเปลี่ยนกรรมการโดยให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งจะรับทราบปัญหาดีที่สุด มากำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

โรงขยะพลังงาน 800 ตัน

 

สำหรับโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน เป็นโครงการตามนโยบายการบริหารจัดการมูลฝอย โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อลดพื้นที่การนำขยะไปฝังกลบ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ว่าจ้าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ดำเนินการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน เป็นโครงการนำร่องใช้เทคโนโลยีเชิงกล-ชีวภาพ (Mechanical-Biological-Treatment : MBT) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีผลพลอยได้เป็นขยะเชื้อเพลิง (RDF) และขยะรีไซเคิล

 

โดยเปิดเดินระบบมาตั้งแต่ปี 2563 ต่อมามีการร้องเรียนจากประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่น ที่ผ่านมากรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้สั่งระงับใบอนุญาต เพื่อให้โรงงานปรับปรุงระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากลิ่น โดยได้อนุญาตให้กลับมาเปิดเดินระบบทดสอบรับกำจัดขยะ เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2565 ล่าสุด กรอ.ได้สั่งการให้แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย และการตรวจค่าวัดกลิ่นเพิ่มเติม 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ