ข่าว

สธ. "เพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลา" เวรบ่าย/ดึกบุคลากร มีผลทันที

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หมอทวีศิลป์ รองปลัดสธ. ลงนามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่าย"เงินค่าตอบแทนนอกเวลา" เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานผลัดบ่าย/ดึกเพิ่ม ร้อยละ 50 แล้ว หลังกระทรวงการคลังเห็นชอบ มีผลบังคับใช้ทันที

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุ ว่า หลังจากกระทรวงการคลังทำหนังสือตอบกลับมายังกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับที่ 5

 

 

โดยเพิ่มค่าตอบแทนทุกวิชาชีพในการปฏิบัติงานลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด (OT) ขึ้น ร้อยละ 8 และเพิ่มค่าตอบแทนผลัดบ่ายหรือผลัดดึก ที่เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาราชการปกติขึ้น ร้อยละ 50 

 

และปรับเพิ่มรายการตำแหน่ง, วิชาชีพและสายงาน ที่ให้ได้รับค่าตอบแทน รวมทั้งกระทรวงการคลังได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนฉบับที่ 2, 10, 11 และ 12 ในอัตราเดิม และขอให้กระทรวงสาธารณสุขออกข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงในลักษณะค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนที่กระทรวงการคลังเห็นชอบต่อไป

 

ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามออกข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงในลักษณะค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

 

โดยค่าตอบแทนนอกเวลาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และร้อยละ 50 ดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ทันที ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ