ข่าว

เตือน "ไฟไหม้บ่อขยะ" บ่อยครั้ง ทำฝุ่น PM2.5 PM10 ก๊าซพิษพุ่ง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คพ.เตือน "ไฟไหม้บ่อขยะ" บ่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำฝุ่น PM2.5 และ PM10 ก๊าซพิษพุ่ง ห่วงฤดูร้อนไฟลุกไหม้ง่ายขึ้น

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) เปิดเผยว่า เริ่มปี 2566 เดือนมกราคม มีเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มกราคม เกิดเหตุ "ไฟไหม้บ่อขยะ" ในพื้นที่ ดงสีบู ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นบ่อฝังกลบขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดอำนาจเจริญ ในพื้นที่ 95 ไร่ เกิดจากคนเก็บขยะคัดแยกของเก่าเผาซากสายไฟเพื่อเอาทองแดงบริเวณใกล้บ่อขยะ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม เกิดเหตุ "ไฟไหม้บ่อขยะ" ซึ่งเป็นที่พักขยะเก่าในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ที่ตั้งอยู่พื้นที่ใจกลางเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไม่ทราบสาเหตุ

 

 

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มกราคม เกิดเพลิงไหม้บ่อขยะของเทศบาลนครขอนแก่น บ้านคำบอน ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไม่ทราบสาเหตุ และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 มกราคม เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะของบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ) ที่ดำเนินธุรกิจกำจัดขยะชุมชนโดยนำขยะมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน อยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุ ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวไปถึงช่วงฤดูร้อน จะเกิดเพลิงไหม้บ่อขยะได้ง่ายในทุกพื้นที่ 

นายปิ่นสักก์ กล่าวว่า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว คพ. จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้มงวดในการดำเนินมาตรการป้องกันเหตุ "ไฟไหม้บ่อขยะ" ที่รับผิดชอบ และป้องกันต้นเพลิงที่อาจเกิดจากความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ต่างๆ เช่น ควรกลบทับขยะด้วยดินทุกวัน ห้ามสูบบุหรี่หรือก่อกองไฟหรือเผากำจัดขยะหรือเศษกิ่งไม้ ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาคุ้ยเขี่ยขยะและเผาขยะเอาวัสดุมีค่า จัดหน่วยเฝ้าระวังตรวจตราป้องกันการเกิดเพลิงไหม้บ่อขยะและพื้นที่ใกล้เคียง จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ภายในบ่อขยะ และขอความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่โดยรอบบ่อขยะคอยสังเกต หากพบควันไฟหรือไฟไหม้ในบริเวณบ่อขยะให้รีบแจ้งหน่วยงานเจ้าของบ่อโดยเร็ว เพื่อป้องกันการลุกลามของไฟจนเกิดผลกระทบอย่างรุนแรงในพื้นที่

 

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ด้าน นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย กล่าวว่า "ไฟไหม้บ่อขยะ" ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทั้ง PM10 และ PM2.5 และก๊าซพิษอื่นๆ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนคลอไรด์ ฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นต้น รวมทั้งอาจมีน้ำเสียจากการดับเพลิงไหลล้นสู่พื้นที่ใกล้เคียงหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม และกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ บางกรณีต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งต้องใช้งบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์และเจ้าหน้าที่จำนวนมากในการจัดการระงับเหตุ การดูแลสุขภาพประชาชน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

ไฟไหม้กองขยะ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ