ข่าว

ครม.อนุมัติขยายเวลาจัดหา ยารักษาโควิด วัคซีน "โควิด" ตามพ.ร.ก.เงินกู้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.อนุมัติขยายเวลาจัดหา ยารักษาโควิด วัคซีน "โควิด" ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและป้องกันโควิด

นาย อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (31 มกราคม 2566)  อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ ใช้จ่ายจากเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ.  2564  (วงเงิน 500,000 ล้านบาท) จำนวน 4  โครงการ ดังนี้ 

 

 

1.โครงการจัดหายารักษาผู้ป่วย "โควิด" และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเตรียมความพร้อมในการรับมือและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยบริการสุขภาพ  โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาดำเนินโครงการ ฯ ถึงธันวาคม 2565  กรอบวงเงิน 3,995.27 ล้านบาท

สธ. ได้ ดำเนินการซื้อยาภายใต้โครงการดังกล่าวครบถ้วนแล้วและยัง มีกรอบเงินกู้เหลือจ่ายประมาณ 766.79  ล้านบาท จึงให้ปรับแผนเพื่อจัดซื้อยาไวรัสเพิ่มเติมจากวงเงินกู้เหลือจ่าย ได้แก่  ยา Favipiravir/Molnupiravir จำนวน 30  ล้านเม็ด ยา Remdesivir จำนวน 300,000 vial  โดยมุ่งเน้นการซื้อยา Molnupiravir เป็นหลัก  และให้ขยายระยะเวลาโครงการ เป็นสิ้นสุด มีนาคม  2566 

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี

2. โครงการจัดหาวัคซีนป้องกัน "โควิด" สำหรับบริการประชากรไทย จานวน 60 ล้านโดส (AstraZeneca) ปี 2565  ของกรมควบคุมโรค กรอบวงเงิน 18,639.11 ล้านบาท สิ้นสุดเดือนธันวาคม  2565  ทั้งนี้  ให้ขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน 2566  และให้กรมควบคุมโรคพิจารณาจัดหา วัคซีนในส่วนที่เหลือ  กรณีวัคซีนรุ่นใหม่ที่สามารถรองรับการกลายพันธุ์ของเชื้อ รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลในการฉีด เข็มกระตุ้นเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป 

 

 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. เพื่อขยายการรองรับ การดูแลผู้ป่วย "โควิด"  ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ  ระยะเวลาดำเนินการถึงธันวาคม 2565  ให้ขยายระยะเวลาโครงการ ฯ เป็นสิ้นสุด มิถุนายน  2566 

 

 

4. โครงการวิจัยและพัฒนา วัคซีนโควิด19  (ChulaCov19 mRNA)  ที่ผลิตเองในไทย เพื่อทำการทดสอบทางคลินิกระยะที่ 1-3 และการผลิต เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนวัคซีนเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน ของจุฬาลงกรณ์ อว. ให้ปรับแก้ไขชื่อโครงการเป็น โครงการวิจัยและพัฒนา วัคซีนโควิด19 ChulaCov19 mRNA ที่ผลิตเองในไทย เพื่อทำการทดสอบ ทางคลินิก และการพัฒนา วัคซีนโควิด19 รุ่นสอง สำหรับสายพันธุ์ใหม่ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด