ข่าว

เริ่มแล้ว จุด "ฉีดวัคซีนโควิด 19" สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย สธ. เปิดให้บริการ “ฉีดวัคซีนโควิด 19” สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งกทม.และจังหวัดท่องเที่ยว หน่วยบริการภาคเอกชนที่สนใจแจ้งความจำนงได้ ย้ำให้ทุกหน่วยต้องเปิดบริการฉีดคนไทยควบคู่กัน

วันที่ 26 มกราคม 2566 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า ขณะนี้หน่วยบริการฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดให้บริการแล้วหลายแห่ง สำหรับในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์การแพทย์บางรัก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สถาบันโรคผิวหนัง โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน และ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รวมถึงในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต และสงขลา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่อนข้างดี

โดยมีอัตราค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นค่าบริการวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 800 บาทต่อเข็ม และไฟเซอร์ 1,000 บาทต่อเข็ม และมีค่าบริการทางการแพทย์อีก 380 บาท 

 

สำหรับในจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทยอยแจ้งความจำนงขอเป็นจุดบริการฉีด

 

ขณะนี้กรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อหน่วยบริการซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 100 แห่ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และวางแผนในการจัดสรรและจัดส่งวัคซีน ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยบริการจัดทำทะเบียนการเก็บข้อมูลรายได้จากค่าบริการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต้นสังกัดและกระทรวงการคลัง เพื่อการตรวจสอบที่โปร่งใส

 

สำหรับการเปิดจุดบริการ "ฉีดวัคซีนโควิด 19" ของภาคเอกชนนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเตรียมแนวทาง และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากต้องมีการวางแผนเรื่องแนวทางปฏิบัติและการกำกับติดตามที่แตกต่างจากโรงพยาบาลรัฐ อาทิ การทำข้อตกลง กระบวนการส่งคืนเงินค่าวัคซีน ระหว่างนี้หน่วยงานภาคเอกชนที่ต้องการเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทำหนังสือแสดงความจำนงมาได้ที่กรมควบคุมโรค

 

และหากแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน กรมควบคุมโรคจะมีการนัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง และนัดหมายเพื่อลงนามข้อตกลงต่อไป ทั้งนี้ ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุข มีวัคซีนเพียงพอ และขอให้ทุกหน่วยบริการที่เป็นจุดฉีดวัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องมีการให้บริการฉีดวัคซีนคนไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายควบคู่กันไปด้วย

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด