ข่าว

ลงนามตั้ง อรรถพล เจริญชันษา เป็น รักษาราชการกรมอุทยานฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ แต่งตั้ง อรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ และพันธุ์พืช อดีตมือปราบบุกรุกป่า

ความคืบหน้ากรณีเรื่องราวการตรวจสอบการเรียกรับสินบนของ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ล่าสุด มีหนังสือคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 23/2566 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และรักษาราชการแทน  

ลงนามตั้ง อรรถพล เจริญชันษา เป็น รักษาราชการกรมอุทยานฯ

โดยเนื้อหาของหนังสือคำสั่ง ระบุใจความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เหมาะสมต่อภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนราชการอันจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ 2545

ลงนามตั้ง อรรถพล เจริญชันษา เป็น รักษาราชการกรมอุทยานฯ

จึงมอบหมายให้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม 2566 

ลงนามคำสั่ง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ