ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศกรมศิลปากร ขึ้นทะเบียน เขตที่ดินโบราณสถาน "ทำเนียบรัฐบาล"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ ประกาศกรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน "ทำเนียบรัฐบาล" ถนนพิษณุโลก กทม. เป็นพื้นที่โบราณสถาน ประมาณ 52 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา

วันที่ 25 ม.ค.2566  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

กรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พื้นที่โบราณสถาน ประมาณ ๕๒ ไร่ ๑ งาน ๙๓ ตารางวา รายละเอียดดังปรากฏตามแผนผังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

พนมบุตร จันทรโชติ
อธิบดีกรมศิลปากร

ราชกิจจาฯ ประกาศกรมศิลปากร ขึ้นทะเบียน เขตที่ดินโบราณสถาน "ทำเนียบรัฐบาล"

ราชกิจจาฯ ประกาศกรมศิลปากร ขึ้นทะเบียน เขตที่ดินโบราณสถาน "ทำเนียบรัฐบาล"

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด