ข่าว

กรมขนส่งทางบก แจงปลดป้ายโฆษณา"กองสลากพลัส"เข้าข่ายการพนัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมการขนส่งทางบก แจงปมปลดป้ายโฆษณา"กองสลากพลัส"ติดข้างตัวรถเมล์ ชี้เข้าข่ายจูงใจให้ประชาชนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถือเป็นการพนันชนิดหนึ่ง

25 ม.ค.2566 หลังจากที่ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธ์ หรือ "นอท กองสลากพลัส" ซีอีโอ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด โพสต์คลิปรถโดยสารประจำทาง มีการลอกสติกเตอร์โฆษณาของกองสลากพลัส ที่ติดอยู่ข้างตัวรถออกทั้งหมด ซึ่งนายพันธ์ธวัช ระบุว่า งานนี้หน่วยงานรัฐต้องมีคำตอบ ว่ามีคำสั่งทำลายทรัพย์สินของตนได้อย่างไร ทำผิดกฎหมายข้อไหน

 

ซึ่งกรณีดังกล่าวนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผอ.ขสมก. เปิดเผยกับ คมชัดลึกออนไลน์  ว่า อำนาจในการถอดป้ายโฆษณาออก เป็นของกรมการขนส่งทางบก  และรถโดยสารประจำทางที่ติดป้ายโฆษณาของ กองสลากพลัส เป็นรถของบริษัทเอกชน เพราะในส่วนของรถเมล์โดยสารของ ขสมก. ไม่มีการติดป้ายโฆษณากองสลากพลัส เพราะต้องได้รับการอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อน 

 

 

 

นอท กองสลากพลัส โพสต์คลิปป้ายโฆษณา ถูกปลดทิ้ง

 

 

ล่าสุด กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงถึงกรณีการปลดป้ายโฆษณาของกองสลากพลัส ซึ่งมีเนื้อหาโฆษณาเชิญชวนให้ซื้อสลากกินแบ่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น กรมการขนส่งทางบกได้รับแจ้งจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า ไม่สามารถโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจให้ประชาชนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ ซึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลถือเป็นการพนันชนิดหนึ่ง

 

ประกอบกับ มติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2551 ให้สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถดำเนินกิจกรรมในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน แต่ต้องโดยมิได้เป็นไปเพื่อจูงใจให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

อีกทั้งประกาศของกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่ตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์ หรือสิ่งของ พ.ศ. 2564 ข้อ 4 รูปภาพประจำรถ หรือรูปภาพเพื่อการโฆษณา ต้องไม่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีของประชาชน เช่น รูปภาพ หรือข้อความที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือเป็นการส่งเสริมโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้มีการเล่นการพนัน เป็นต้น

 

 

 

ทั้งนี้ ประกาศ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่ตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ พ.ศ. 2564 ข้อ 4 ระบุว่า รูปภาพประจำรถหรือรูปภาพเพื่อการโฆษณาต้องไม่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น รูปภาพล้อเลียนผู้นำต่างประเทศ หรือข้อความที่ส่อไปในทางดูหมิ่น ดูถูกประชาชนของประเทศอื่น เป็นต้น

(2) กระทบต่อความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทยหรือขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ เช่น รูปภาพหรือข้อความที่สนับสนุนให้ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น

(3) ขัดต่อกฎหมายอื่น เช่น รูปภาพหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น

(4) ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดีของประชาชน เช่น รูปภาพ หรือข้อความที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร หรือเป็นการส่งเสริมโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการเล่นการพนัน เป็นต้น

(5) ขัดต่อลัทธิหรือความเชื่อทางศาสนา หรืออาจเป็นประเด็นข้อขัดแย้งทางศาสนา เช่น รูปภาพหรือข้อความล้อเลียนศาสดาหรือผู้น าทางศาสนา เป็นต้น

(6) ก่อให้เกิดอันตรายหรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น รูปภาพ หรือข้อความที่เป็นสีสะท้อนแสง เป็นต้น
(7) ละเมิดหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น เช่น รูปภาพหรือข้อความดูหมิ่นหรือ หมิ่นประมาทผู้อื่น เป็นต้น

(8) ก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจกับบุคคลโดยทั่วไป เช่น รูปภาพที่สร้างความตื่นตกใจ
หวาดกลัวหรือหวาดเสียว เป็นต้น

(9) มีข้อความหรือถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม เช่น ถ้อยคำหยาบคาย คำผวน คำแสลง ที่สื่อความหมายในทางลามก อนาจาร เป็นต้น

ส่วนมติ ครม. เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2551 เป็นความเห็นชอบว่าด้วย การยกเลิกยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2549 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล) เฉพาะข้อ 4 ความว่า “โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุขต่าง ๆ

 

จึงให้กระทรวงการคลังรับไปประสานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น การโฆษณาเกี่ยวกับกิจการของสำนักงานและประโยชน์ของการซื้อสลาก และการถ่ายทอดผลการออกสลากทางสถานีโทรทัศน์ เป็นต้น”

 

ทั้งนี้เพื่อให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถดำเนินกิจกรรมในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมิได้เป็นไปเพื่อจูงใจให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ