ข่าว

เกษตรผลิต'พาณิชย์'ตลาด ช่องทางขายสินค้าเกษตรไม่ผ่านคนกลาง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดให้บริการแล้ว แอปพลิเคชั่น จำหน่าย'สินค้าเกษตร' ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สู่เป้าหมายศูนย์กลางเกษตรและอาหารโลก

 

กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวแพลตฟอร์มเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ผ่านแอปพลิเคชั่นชื่อ MOC Agri Mart  สามารถซื้อขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค  มีทั้งผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์

 

เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมกับดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อพัฒนาภาคเกษตรไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก

 

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบว่ารัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจออนไลน์แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในภาคการเกษตร เพื่อขายสินค้าถึงผู้บริโภคโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง แอป MOC Agri Mart นี้ จะเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูลสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน เเหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เเละข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ จากเกษตรกร ผู้ผลิต เเละผู้ประกอบการไปถึงมือผู้บริโภค

 

โดยผ่านกลไกการทำงานของเซลส์แมนจังหวัด (พาณิชย์จังหวัด) และเซลส์แมนประเทศ (ทูตพาณิชย์) ในการระบายสินค้าเกษตรตามฤดูกาลของแต่ละจังหวัดในลักษณะ Pre-order ให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยกระจายสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดในแต่ละฤดูกาลได้อย่างเต็มรูปแบบ

 

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอป MOC Agri Mart ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS มาใช้งานฟรี! หรือเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ เกษตรผลิตพาณิชย์จำหน่าย ได้เช่นกัน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ