ข่าว

อุตุฯ ชี้แจง "หมอก" ปกคลุม กทม. และ ประเทศไทย ช่วงเช้าอาจมี ฝุ่นละออง มากขึ้น

กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงสภาพอากาศ "หมอก" ปกคลุมบริเวณ กรุงเทพมหานคร และ ประเทศไทย ระบุ ช่วงเช้าอาจพบ ฝุ่นละออง มากขึ้น

กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงถึงสภาพอากาศ ที่มี "หมอก" บริเวณกรุงเทพมหานครและประเทศไทยตามที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับสภาพอากาศในตอนเช้าที่มีลักษณะคล้าย "หมอก" หรือ "PM2.5" บริเวณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตหรือต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ปรากฎสภาพอากาศนั้น

 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา ขอชี้แจงว่า จากการติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศของ กรมอุตุนิยมวิทยา ในระยะ 2 - 3 วันนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

โดยมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศเย็นถึงหนาว และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้

 

 

สำหรับ กรุงเทพมหานคร ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกัน โดยมีความเร็วลมประมาณ 10-20 กม./ชม. เป็นลมที่พัดจากทะเลนำความชื้นเข้าปกคลุมก่อให้เกิด "หมอก" เหนือพื้นดินได้ในเวลากลางคืน และจางหายไปในเวลาเข้าภายหลังดวงอาทิตย์ขึ้น เกิดจากในตอนกลางคืนพื้นดินจะคายความร้อนหรือแผ่รังสีออกได้มากเป็นเหตุให้พื้นดินเย็นลง อากาศในชั้นล่างที่อยู่ใกล้พื้นดินจะเย็นลงด้วย จนมีอุณหภูมิเท่ากับจุดน้ำค้างทำให้ไอน้ำในอากาศที่อยู่ใกล้พื้นดินกลั่นตัวเกิดเป็น "หมอก" โดยลักษณะอากาศที่นิ่งและลมอ่อน ประกอบกับในช่วงเช้ากิจกรรมของคนในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิด ฝุ่นละออง มากขึ้นในตอนเช้าเช่นเดียวกัน จึงเกิดการคลุกเคล้าของ "หมอก" และ ฝุ่น รวมกันได้ ส่งผลให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลง

 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ขณะที่ในช่วง 1 - 2 วันนี้ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีลักษณะอากาศนิ่งและมีลมอ่อน ทำให้เกิด "หมอก" บางในตอนเช้า ประกอบกับการประกอบกิจกรรมของคนในเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิด ฝุ่นละออง มากขึ้นในตอนเช้าเช่นกัน

 

กรมอุตุนิยมวิทยา

 

ข่าวยอดนิยม