ข่าว

สธ. เตรียมรับ "นักท่องเที่ยวจีน" ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด ฉีดวัคซีนครบ 4 เข็ม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สธ. เตรียมมาตรการรับ "นักท่องเที่ยวจีน" ระบุยังไม่ต้องตรวจหาเชื้อ โควิด19 ฉีดวัคซีนครบ 4 เข็ม RT-PCR ก่อนถึงไทย 48 ชม.

กระทรวงสาธารณะสุขเตรียมรับสถานการณ์เดินทางที่จะเพิ่มขึ้น "นักท่องเที่ยวจีน" ตามที่มีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 2566 คาดว่าจะมี "นักท่องเที่ยวจีน" เดินทางเข้าไทยประมาณ 5 ล้านคน ในปี 2566  จึงต้องมีการพิจารณามาตรการและเตรียมแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 

โดยกระทรวงสาธารณสุข จะเสนอแนวทางรับ "นักท่องเที่ยวจีน" ต่อผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมรับผู้เดินทางจากจีนในวันที่ 5 ม.ค.2566 เพื่อกำหนดเป็นมาตรการรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนต่อไป 

สำหรับมาตรการผู้เดินทางเข้าออกของไทยเพื่อเตรียมความพร้อมรับ "นักท่องเที่ยวจีน" และต่างชาติได้มีหารพิจารณาและประเมินความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลสถานการณ์โรค ข้อมูลการเดินทางระหว่างประเทศ มาตรการของประเทศต่างๆ ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ โดยมีแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรค โควิด 19 เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวชาวจีน ดังนี้

1. กำหนดมาตรการป้องกันโควิด เพื่อรับ "นักท่องเที่ยวจีน" ได้แก่ ตรวจเอกสารรับรองวัคซีนโควิด 19 และประกันสุขภาพระยะสั้นที่ครอบคลุมการรักษาโควิด ก่อนเดินทางเข้าไทย สอดคล้องกับข้อกำหนดของจีนในการรับผู้เดินทางเข้าประเทศ ที่ให้ตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง 48 ชั่วโมง

 

2. สื่อสารถึงมาตรการและคำแนะนำต่างๆ ของไทย ให้ผู้เดินทางก่อนเดินทางเข้าไทย ผ่านหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สายการบิน ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ

 

3.ระบบเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าประเทศที่ช่องทางเข้าออกประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างตรวจสายพันธุ์ ซึ่งปัจจุบันสายพันธุ์ที่พบในจีน ไม่แตกต่างจากที่เคยมีรายงาน ประเมินสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อนำไปพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสม

 

4.เตรียมพร้อมระบบสาธารณสุขให้รองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติได้มากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว

 

5. สื่อสารมาตรการป้องกันตนเองตลอดเวลาที่ผู้เดินทางท่องเที่ยวอยู่ในไทย เช่น สวมหน้ากาก การล้างมือ และจัดบริการสายด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว

 

 

ในส่วนของผู้ประกอบการและร้านค้า ดำเนินการตามแนวทาง SHA, SHA+ อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงคมนาคม สื่อสารผู้ประกอบกิจการ ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวรับวัคซีนโควิดครบ 4 เข็ม โดย สธ.จะเตรียมวัคซีนให้กับแรงงาน ภาคธุรกิจท่องเที่ยว และภาคคมนาคม เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน รวมถึงคนไทยทุกคนให้ได้วัคซีนรวม 4 เข็ม เพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิต

 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดให้ตรวจหาเชื้อโควิดใน "นักท่องเที่ยวจีน" สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ European CDC แต่หากมีข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์หรือสถานการณ์ระบาดเปลี่ยนแปลง จะตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางเข้าไทยแน่นอน

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ