ข่าว

ประกันสังคม เปิดฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรีเดือนสุดท้ายของปี 65 เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประกันสังคม เปิดฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี เดือนสุดท้ายของปี 2565 สำหรับผู้ประกันตนม.33 และ ม.39 เช็ครายละเอียด สถานที่ฉีดได้ที่นี่

เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่หน้าหนาว ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่มักจะมาพร้อมกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย ยิ่งต้องพึงระวังสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น ประกันสังคม แจ้งอัปเดตการเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของ ผู้ประกันตน ทั้งม.33 และ ม.39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับสิทธิฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี 

 

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิสามารถเข้ารับการฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ ซึ่งเดิมในปี 2565 ให้บริการในช่วงระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 นั้น คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้ ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของ ผู้ประกันตน และแนะนำให้ติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับ สถานพยาบาลตามสิทธิของท่านก่อนเข้ารับบริการ  กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มี "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ให้บริการ สามารถติดต่อ สำนักงานประกันสังคม 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ลงทะเบียนฉีด "วัคซีนไข้หวัดใหญ่" ฟรี 

 

-เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ในระบบประกันคม 
-มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 
-สามารถฉีดได้ปีละ 1 ครั้ง 

 

ขั้นตอนการรับบริการ 

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน 

 

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2956 2500-10 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ